ΑΓΟΡΕΣ: Βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για δείκτες - κλειδιά

ΑΓΟΡΕΣ: Βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για δείκτες - κλειδιά
Στο γράφημα του ΓΔ φαίνεται ξεκάθαρα η αλλαγή σελίδας για την αγορά.

ΑΓΟΡΕΣ: Βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για δείκτες - κλειδιά
FTASE 25 Large Cap Long term charts & Comments

Το 2232-2260 είναι επόμενος στόχος και αντίσταση. Όσο σε κλείσιμο συντηρείται το 2170 η τάση παραμένει επιθετική ενώ μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 2132. Στο μηνιαίο βλέπουμε πως μία κατοχύρωση του 2228 αλλάζει τα δεδομένα και στον f25 με επόμενο κοντινό στόχο το 2400


ΓΔ DAILY chart & Comments
ΓΔ Long term charts & Comments

Όσο κλείνει πάνω από το 834 η τάση είναι επιθετική και μοναδική ουσιαστική αντίσταση το υψηλό του 860 ή το 873 επίπεδο. Διάσπαση του 832 μπορεί να μας δώσει το 810. Το 792 είναι το stop μας. Στο μηνιαίο κλείσιμο πάνω από το 830 ανοίγει δρόμο για το 960 και στο γράφημα φαίνεται ξεκάθαρα η αλλαγή σελίδας για την αγορά.


EUR/USD_spot Daily chart & Comments
EUR/USD_spot  Daily position long  stop 11717

To 12070 πλέον είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση. Ουσιαστικό επόμενο επίπεδο είναι το 12450 εκτός και αν έχουμε κάποιον διαφορετικό σχηματισμό. Μία διάσπαση του 12070 μπορεί να μας φέρει στο 11960 ή το 11870

S&P 500_spot  Daily chart & Comments
S&P 500_spot  Daily position long  stop 2605

Όσο συντηρείται σε κλείσιμο το 2751 η τάση παραμένει επιθετική ενώ μια διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 2692 ή στο 2674. Κοντινή αντίσταση το 2813.


DAX_spot  Daily chart & Comments
DAX_spot  Daily position long  stop 12810

To 13424 μας έδωσε διόρθωση όπως ήταν και πιθανό. Το 13166
κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο
12972. Το 13460-13530 συνεχίζει να είναι επίπεδο σημαντικής
αντίστασης.

Dow Jones _spot  Daily chart & Comments
Dow Jones _spot  Daily position LONG  stop 23242

To 26174 επόμενος κοντινότερος στόχος. Μία κατοχύρωση του τελευταίου θα μας δώσει συνέχιση.
Το 25576 κοντινή επιθετική στήριξη ενώ διάσπαση θα μπορούσε να μας φέρει στο 25521 ή το 24961

gold Daily  chart & Comments
GOLD_spot  Daily position long stop 1236

To 1332 όσο συντηρείται σε κλείσιμο η τάση είναι επιθετική με το 1357 και 1374 επόμενο κοντινό στόχο.
ΔΙάσπαση του 1332 μπορεί να μας φέρει στο 1317 ή το 1308.

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS