Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Guardian Trust η Επ. Κεφαλαιαγοράς - Πρόστιμο 1,4 εκατ. στο ΙΑΣΩ

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Guardian Trust η Επ. Κεφαλαιαγοράς - Πρόστιμο 1,4 εκατ. στο ΙΑΣΩ
Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Guardian Trust η Επ. Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 806η/16.1.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από την μετατροπή της από Α.Ε.Ε.Δ., και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε Επόπτη Εκκαθάρισης.
-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Πάτρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.410.000 € σε δύο (2) νομικά πρόσωπα και εβδομήντα ένα (71) φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 κατά την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.6.2000 έως και 31.8.2000, στη μετοχή της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΑΕ». Το θέμα εξετάστηκε μετά από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015.
- Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 € στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ» λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.


Να σημειωθεί ότι το bankingnews.gr είχε ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο θέμα και με δημοσιεύματά του στις 12/12/2017 τόνιζε ότι στο 1,5 εκατ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα, το οποίο πρέπει να καλυφθεί άμεσα από μετόχους ή στρατηγικό επενδυτή για να μην διορισθεί ειδικός εκκαθαριστής.
Το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι μέτοχοι της Guardian Trust προκειμένου να αποφευχθεί ο διορισμός ειδικού εκκαθαριστή μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά από έλεγχο της ΕΚ από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία έχει ταμειακό έλλειμμα που προσεγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Η ανάκληση αδείας αποτελεί το ύστατο τελεσίγραφο από πλευράς Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αν μέσα στην ημέρα οι μέτοχοι της Guardian Trust δεν εμφανίσουν αξιόπιστο σχέδιο αύξησης κεφαλαίου θα διορισθεί ειδικός εκκαθαριστής, ο οποίος θα αναλάβει αφενός την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εν συνεχεία θα κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κλείσει την ταμειακή «τρύπα» του 1,5 εκατ. ευρώ.

Διαφορές στα κεφάλαια που έπρεπε να υπάρχουν και που τελικά υπήρχαν ο λόγος του λουκέτου στη Guardian Trust
 
Αιφνιδιάστηκε η αγορά χθες (11/12) με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναστείλει προσωρινά με άμεση ισχύ την άδεια λειτουργίας της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει άνοιγμα μεταξύ των κεφαλαίων που υπήρχαν στους πελάτες σε σύγκριση με αυτά που έπρεπε να υπάρχουν.
Αυτό το ταμειακό έλλειμμα, το οποίο εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποτέλεσε το λόγο αναστολής της λειτουργίας.
Το θέμα είναι τώρα πόσο θα καθυστερήσει η απόδοση των χρημάτων στους επενδυτές και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας ειδικά για όσους είχαν μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα, καθώς για όσους είχαν μετοχές δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας λένε οι πρώτες πληροφορίες.
Πάντως αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια ακόμη πηγή ανησυχίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών που οι επενδυτές δεν έχουν περάσει και λίγα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την κατανομή του τζίρου στα μέλη του ΧΑ, η Guardian Trust ήταν στην 33η θέση με μερίδιο 0,13% τον Νοέμβριο και τζίρο 2,8 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS