Αθ. Σαββάκης (πρόεδρος ΣΒΒΕ): Η θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στις Διεθνείς Αγορές

Αθ. Σαββάκης (πρόεδρος ΣΒΒΕ): Η θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στις Διεθνείς Αγορές
Η πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου ρόλου για τη Θεσσαλονίκη
Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές και διάφορες προκλήσεις στη διάρκεια της ιστορίας της και της οικονομικής της εξέλιξης.
Όμως, κάθε φορά η πόλη μας και η περιοχή που ζούμε κατάφερνε να εκπληρώσει το ρόλο της, αντιμετωπίζοντας με τις δικές της δυνάμεις κάθε πρόβλημα που προέκυπτε.
Σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας η πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου ρόλου για τη Θεσσαλονίκη, τα επόμενα χρόνια ο οποίος θα την τοποθετήσει με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και περιφερειών, η οπισθοδρόμηση του τοπικού οικονομικού συστήματος με κριτήριο τη διεθνή του ανταγωνιστικότητα, ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με το κέντρο, και η συνέχιση της οικονομικής κρίσης είναι προκλήσεις που δημιουργούν σε όλους μας ανασφάλειες.
Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο να τίθενται μεγάλα ζητήματα και προβλήματα, τα οποία απαιτούν μελέτη, διάλογο και αναζήτηση απαντήσεων.
Βεβαίως σήμερα η όλη κατάσταση που σχετίζεται με τη διεθνοποίηση των οικονομιών είναι δυσκολότερη από ποτέ, αφού το «παιγνίδι» της παγκοσμιοποίησης είναι τελείως ανοικτό και οι όροι του μερικές φορές όχι και τόσο ξεκάθαροι.
Για το λόγο αυτό η ατζέντα για τη θέση και το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να καθορισθεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του τοπικού παραγωγικού συστήματος και τις προοπτικές που υπάρχουν για την παραγωγή και διάθεση διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
Κατά τη γνώμη μας μερικά από τα θέματα που καθορίζουν σήμερα, αλλά και θα καθορίζουν στο μέλλον αυτήν την ατζέντα είναι:

- ποιες είναι οι νέες προκλήσεις;

- με ποιόν τρόπο και με ποιες πολιτικές η περιοχή θα αντιμετωπίσει τις νέες αυτές προκλήσεις;

- ποια είναι τα κριτήρια και η γενικότερη στόχευση με την οποία επιλέγονται οι προσφορότερες πολιτικές για τη διεθνοποίηση του τοπικού οικονομικού συστήματος;

Σήμερα, όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εσωστρεφής ανάπτυξη έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Όλων τα μάτια θα πρέπει να κοιτούν προς τα έξω, αφού στην περίπτωση που κάποιος προσανατολίζεται να δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον στην εσωτερική αγορά και να διατηρήσει τα δήθεν κεκτημένα, είναι βέβαιο ότι δεν θα βρει πρόσφορο έδαφος, η προσπάθειά του θα καταλήξει στο κενό και η ανάπτυξή του θα έχει ημερομηνία λήξεως.
Στο πλαίσιο ακριβώς της εξωστρεφούς ανάπτυξης, και για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος απαιτούνται από τις επιχειρήσεις της περιοχής:

• συνεχείς επενδύσεις καινοτομίας και απόκτησης σύγχρονης τεχνολογίας.

• παραγωγή επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και παραγωγή επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας και η προώθησή τους εξειδικευμένες αγορές (niche markets).

• επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη και άμεση ανταπόκριση όσον αφορά τις απαιτήσεις του και τις παραδόσεις των προϊόντων, και, εν τέλει, μέσω των παραπάνω,

• ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και επικέντρωση στη στρατηγική παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS