Θετική αλλά προεξοφλημένη η αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα σε Β από Β- της Ελλάδος από την Standard and Poor’s 19/1

Θετική αλλά προεξοφλημένη η αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα σε Β από Β- της Ελλάδος από την Standard and Poor’s 19/1
Η αναβάθμιση η οποία θα είναι 1 κλίμακας με θετικό το outlook και όχι 2 κλίμακες όπως αρχικώς υπήρχε προσδοκία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προεξοφληθεί από την αγορά ομολόγων
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος κατά 1 κλίμακα στην βαθμίδα Β από Β- θα προχωρήσει ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή μεταξύ 23:20 με 23:50.
Η αναβάθμιση η οποία θα είναι 1 κλίμακας με θετικό το outlook και όχι 2 κλίμακες όπως αρχικώς υπήρχε προσδοκία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προεξοφληθεί από την αγορά ομολόγων και σε επίσης μεγάλο βαθμό και από το χρηματιστήριο.
Το 2017 ωστόσο η Standard and Poor’s αναβάθμισε την Ελλάδα κατά 2 κλίμακες.
Η Standard and Poor’s θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β από Β- για τους εξής λόγους
1)Την έγκαιρη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης
2)Της διάθεσης συνεργασίας που δείχνει η ελληνική κυβέρνηση
3)Των επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων από το ελληνικό δημόσιο
4)Το ράλι που σημειώθηκε στα ομόλογα έδειξε ότι η αγορά δεν ανησυχεί τόσο για τον ελληνικό κίνδυνο και έτσι εξηγείται η μείωση του spread στις 210 μονάδες βάσης έναντι της Πορτογαλίας.
5)Δεν διαφαίνεται πολιτική αποσταθεροποίηση
6)Θα διατυπωθεί ωστόσο προβληματισμός για δύο ζητήματα για την βιωσιμότητα του χρέους και για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει επί μακρόν πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5%.
Μετά από την Standard and Poor’s θα ακολουθήσει η Fitch στις 16 Φεβρουαρίου του 2018, η οποία επίσης βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Β-.
Το βασικό πρόβλημα με την Fitch δεν είναι τόσο η βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας….όσο η ακραία στρέβλωση να βαθμολογεί τις ελληνικές τράπεζες ακόμη και σήμερα σε επιλεκτική χρεοκοπία.
Αυτό πρέπει να αλλάξει δεν μπορεί να υπάρχουν σχετικά θετικά σχόλια για την ελληνική οικονομία και οι τράπεζες να βαθμολογούνται ως επιλεκτική χρεοκοπία.
Με βάση ενδείξεις και η Fitch θα αναβαθμίσει το ελληνικό δημόσιο χρέος στην κλίμακα Β ώστε να μειωθεί η διαφορά στις 6 βαθμίδες από την Πορτογαλία έναντι 7 βαθμίδων της τρέχουσας περιόδου.
Μόνο η Moody’s έχει μείνει πολύ πίσω στην βαθμολογία της Ελλάδος καθώς την κατατάσσει στην κλίμακα Caa2 και ήδη απέχει 2 κλίμακες από τους άλλους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Να σημειωθεί ότι στις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης, θα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι 8 κρίσιμες ημερομηνίες για την Ελλάδα που θα κρίνουν την πιστοληπτική της ικανότητα από τους οίκους αξιολόγησης

Συνολικά 8 φορές θα αξιολογηθεί η ελληνική οικονομία μέσα στο 2018 από τους 4 βασικούς οίκους αξιολόγησης, Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s και DBRs.
Η Ελλάδα με βάση τους οίκους αξιολόγησης βαθμολογείται ως εξής
Moody’s Caa2
Standard and Poor’s Β-
Fitch B-
DBRS CCC High
H πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος ή βαθμολογία κατατάσσεται ως γνωστός στην κατηγορία junk – σκουπίδια και χρειάζεται έως 6 κλίμακες αναβάθμιση για να φθάσει στην κατηγορία ΒΒΒ- δηλαδή στην κατηγορία investment grade η Ελλάδα τότε θα έχει αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση.
Αυτό για να συμβεί θα απαιτηθούν τουλάχιστον 3 χρόνια δηλαδή από το 2020 και μετά με πιθανότερο σενάριο το 2021.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας


Οίκος αξιολόγησης

Ημερομηνία αξιολόγησης

Ημερομηνία αξιολόγησης

Standard and Poor’s

19 Ιανουαρίου 2018

20 Ιουλίου 2018

Fitch

16 Φεβρουαρίου 2018

20 Αυγούστου 2018

Moody’s

30 Μαρτίου 2018

21 Σεπτεμβρίου 2018

DBRs

4 Μαΐου 2018

2 Νοεμβρίου 2018

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της ΕλλάδοςMoody's

S&P

Fitch

Άριστη

Aaa

AAA

AAA

Υψηλής Διαβάθμισης

Aa1

AA+

AA+Aa2

AA

AAAa3

AA-

AA-

Υψηλότερα της Μεσαίας 
αξιολόγηση


Α1 Ελλάδα
2005


Α+ Ελλάδα 2005
Α+Ελλάδα 2005Α2

Α

ΑΑ3

Α-

Α-

Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης

Baa1

BBB+

BBB+Baa2

BBB

BBBBaa3

BBB-

BBB-

Μη επενδυτικά ομόλογα 
(junk - σκουπίδια)


Ba1

BB+

BB+Ba2

BB

BBBa3

BB-

BB-

Κερδοσκοπικά

B1

B+

B+B2

B

BB3

B- *Eλλάδα

B- Ελλάδα

Υψηλού κινδύνου

Caa1 

CCC+

CCC+Caa2* Ελλάδα

CCC 

CCCCaa3  Ελλάδα

CCC-

CCC-

Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας

Ca

CC

CC

C

C

Χρεοκοπία

C Ελλάδα

D Ελλάδα

D Ελλάδα
Με την κίτρινη επισήμανση η τρέχουσα βαθμολογία της Ελλάδος 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS