Το νέο Greek story - Με ιμιτασιόν «καθαρή έξοδο» από μνημόνια και τράπεζες με παράταση έως το 2019 για τις ΑΜΚ 4-5 δισ

Το νέο Greek story - Με ιμιτασιόν «καθαρή έξοδο» από μνημόνια και τράπεζες με παράταση έως το 2019 για τις ΑΜΚ 4-5 δισ
Ποιες είναι οι δύο εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018;
Αν και ακόμη δεν έχει σχηματιστεί η νέα γερμανική κυβέρνηση και δεν έχει πάρει θέση για το επόμενο ελληνικό επεισόδιο…πλην ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει 4ο μνημόνιο, ωστόσο η ΕΚΤ και ο ESM αρχίζουν να σχεδιάζουν το νέο Greek story…μετά την ολοκλήρωση του 3ου μνημονίου.
Με βάση πηγή που βρίσκεται κοντά σε τεχνοκράτες που προτείνουν εναλλακτικά σχέδια για την Ελλάδα προκύπτουν τα εξής.
«Ο βασικός κορμός των θεσμών φαίνεται να συγκλίνει υπέρ μιας άποψης.
Δεν μπορεί να υπάρξει 4ο μνημόνιο καθώς θα θεωρηθεί αποτυχία η στρατηγική της Ευρώπης και του ESM για την Ελλάδα.
Η χρήση ECCL δηλαδή πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους μάλλον είναι απίθανο να εφαρμοστεί καθώς η Ελλάδα δεν πληρεί τα κριτήρια.
Οι εναλλακτικές λύσεις είναι δύο που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018 που θα οδηγούν όχι σε υποχρεωτικό πρόγραμμα ώστε και η ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να επικαλείται «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια» έστω και ιμιτασιόν.
Οι λύσεις είναι
1)Να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να ονομαστεί πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, να είναι προαιρετικό και να χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τον ESM από τα εναπομείναντα κεφάλαια του ESM.
2)Θα μπορούσε να εφαρμοστεί Προληπτική Πιστωτική Γραμμή (PCCL- Precautionary Conditioned Credit Line)         
Η Προληπτική Πιστωτική Γραμμή αποτελεί ένα μηχανισμό πίστωσης υπό αίρεση, θα χορηγηθεί από τον ESM και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν αποκλίσεις όπως πχ ο δημοσιονομικός κόφτης ή όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ξεπεράσουν τους στόχους.
Θα λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας και εγγύησης στις εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με στόχο αυτό να μπορεί να δανειστεί με βιώσιμα επιτόκια σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 10 ή 15 ή 30 χρόνια.

Τι προβλέπει η σύμβαση PCCL του ESM:

Άρθρο 3
Διαδικασίες χορήγησης προληπτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης
4. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της Συνθήκης του ESM, αναθέτει:
4α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και όπου είναι δυνατόν, μαζί με το ΔΝΤ - που έχει ως καθήκον διαπραγμάτευσης, με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕSM, συντάσσει μνημόνιο συμφωνίας με τους όρους πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή
4β. Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, που έχει παράλληλα την αρμοδιότητα να εκπονήσει πρόταση για συμφωνία χρηματοδοτικής ενίσχυσης (FFA), στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις της προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, που θα υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) για λογαριασμό του ESM, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 4α) και της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM υπογράφει τη συμφωνία χρηματοοικονομικής βοήθειας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Ενισχυμένη Εποπτεία
Όταν χορηγείται ECCL (πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους) ή εκδοθεί ένα PCCL, το μέλος του ESM υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα της πίστωσης.
Ένα μέλος του ESM υπό ενισχυμένη εποπτεία, σε διαβούλευση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ, θεσπίζει μέτρα στην αντιμετώπιση των πηγών ή των πιθανών πηγών δυσκολιών

Οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε αυξήσεις κεφαλαίου το 2019

Με τις λύσεις προγράμματος που θα μπορούσε να ονομαστεί πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, με προαιρετικό χαρακτήρα ή Προληπτική Πιστωτική Γραμμή (PCCL- Precautionary Conditioned Credit Line) θα υπάρχει μέριμνα ώστε στο capital buffer στο κεφαλαιακό απόθεμα να περιλαμβάνονται και κεφάλαια για τις ελληνικές τράπεζες.
Στα stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν με αστερίσκο κοινώς θα πάνε σε αυξήσεις κεφαλαίου από το 2019.
Το capital buffer θα εκμηδενιστεί καθώς η ζημία θα φθάσει στα 8,5 με 10,5 δισεκ. ενώ οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα διαμορφωθούν στα 4 με 5,5 δισεκ. το μέγιστο αλλά θα δοθεί ορίζοντας 2ετίας δηλαδή έως το 2020 αλλά ουσιαστικά το 2019 θα είναι το έτος των αυξήσεων κεφαλαίου.
Τα stress tests είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν τον Μάιο για το χρέος και την έξοδο ή μη έξοδο από τα μνημόνια άλλο εάν ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών δεν θα θέλει να εμπλακεί σε πολιτικά παιχνίδια.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS