ΤτΕ: Στα 4,434 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το ταμειακό έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης το 2017

ΤτΕ: Στα 4,434 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το ταμειακό έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης το 2017
Στα 2,124 δισ. ευρώ η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 3,850 δισ. ευρώ πέρυσι)
Στα 4,434 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έναντι ελλείμματος 3,569 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 48,415 δισ. ευρώ, από 48,941 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 2,124 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 3,850 δισ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 53,128 δισ. ευρώ, από 51,143 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS