Ο υπουργός Νίκος Παππάς σώζει τα ΕΛΤΑ βάζοντας στο ταμείο το ποσό των 80 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Νίκος Παππάς σώζει τα ΕΛΤΑ βάζοντας στο ταμείο το ποσό των 80 εκατ. ευρώ
Η τονωτική «ένεση» του υπουργού Νίκου Παππά στα ΕΛΤΑ συμβάλει στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων
Τονωτική «ένεση» ύψους 80 εκατ. ευρώ για τα  ΕΛΤΑ από τον υπουργό Ψηφιακής  Πολιτικής κ. Νίκο  Παππά, ο οποίος με την απόφασή του να πληρώσει τα ΕΛΤΑ με 5 χρόνια καθυστέρησης, δίνει ανάσα στον κρατικό Οργανισμό και το κυριότερο βελτιώνει στο μέγιστο βαθμό τα οικονομικά των ΕΛΤΑ πριν ενταχθούν στο ΥπερΤαμείο, το οποίο θα αναλάβει την εξυγίανση τους.
Μέχρι πρότινος το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου (90%) στα ΕΛΤΑ.
Η σύμβαση παραχώρησης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου έληξε στις 30.11.2017 για να μεταφερθεί στο νέο ΥπερΤαμείο που έχει αναλάβει την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας.
Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έλαβε πρόσφατα το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσέφερε στο ελληνικό Δημόσιο τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκος Παππάς αντιμετωπίζει και το αίτημα της διοίκησης των ΕΛΤΑ για αποζημίωση ύψους 40 εκατ ευρώ για την καθολική υπηρεσία.
Πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν τα ΕΛΤΑ να μεταφέρουν την αλληλογραφία όπως και δέματα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας χωρίς να επιβαρύνεται ο αποστολέας με επιπλέον κόστος.
Πάντως στις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ του2016, ο λογαριασμός για τις απαιτήσεις από καθολική υπηρεσία αποτιμώνται σε 197,6 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013  έως και το 2016.
Όμως τα πρώτα 40 εκατ. ευρώ μπήκαν στο ταμείο των ΕΛΤΑ και τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αποδοθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Η τονωτική «ένεση» του υπουργού Νίκου Παππά στα ΕΛΤΑ συμβάλει στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων τα οποία είχαν μειωθεί σε ποσοστό που θα ενεργοποιούσαν το άρθρο 47 του νόμου 2190/1920.
Ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε στα 342,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 6,1% το 2016 σε σχέση με το 2015.
Το αποτέλεσμα των προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 436.000 ευρώ. Ο τζίρος των 342,2 εκατ. ευρώ  όμως εμφανίζει κόστος πωληθέντων 307 εκατ. ευρώ και το μικτό αποτέλεσμα ανέρχεται σε  35,3 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά μεγέθη των ΕΛΤΑ  δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές τη χρονιά που πέρασε.
Για «κοιμώμενο» γίγαντα κάνουν λόγο όσοι γνωρίζουν τη δυναμική ων ΕΛΤΑ  έναντι του ανταγωνισμού, ο οποίος επιβιώνει διότι δεν αποδίδει με βάση τις δυνατότητές τους.
Τέλος να σημειωθεί ότι το 10%  του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ ανήκει την Eurobank Ergasias.
Πρόκειται για κρίσιμη συμμετοχή της τράπεζας η  οποία στον μέλλον μπορεί να την αξιοποίηση προς το συμφέρον των μετόχων της τράπεζας.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr       

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS