Στα χέρια του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά βουλιάζει ο Ελληνικός Νηογνώμονας

Στα χέρια του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά βουλιάζει ο Ελληνικός Νηογνώμονας
Οι αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έγιναν, η τακτική της ακέφαλης διοικητικά εταιρίας και η ανασφάλεια που προκαλείται σε ναυτιλιακές εταιρία και πλοία
Σε τροχιά κατάρρευσης βρίσκεται η εταιρία Ελληνικός Νηογνώμων που αποτελεί συνέχεια του ιστορικού Οργανισμού που έχει ως αντικείμενα μεταξύ άλλων την επιθεώρηση, την εποπτεία και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
Η εταιρία που έχει περάσει στον έλεγχο του ομίλου του κ. Δημήτρη Κοντομηνά (ιδιοκτήτη του Alpha) έχει σύμφωνα με πληροφορίες ληξιπρόθεσμες οφειλές της τάξεως των 400.000 ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο ενώ άγνωστου ύψους είναι οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους προμηθευτές.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Κοντομηνάς έχει δεσμευτεί κατ επανάληψη ότι θα βάλει τα κεφάλαια που απαιτούνται για να λειτουργήσει η εταιρία ουδέποτε αυτό συνέβη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 14/10/2016 αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκ ευρώ η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Η μη κάλυψη της αύξησης και η οικονομική αδυναμία της εταιρίας οδήγησε σε παραίτηση το management αλλά ο μέτοχος παρά τις αλλεπάλληλες Γενικές Συνελεύσεις δεν προχώρησε στον ορισμό νέας διοίκησης αφήνοντας ακέφαλη την εταιρία έως την 20η Νοεμβρίου του 2017.
Την εν λόγω ημερομηνία σε Γενική Συνέλευση το αποτέλεσμα της οποίας ουδέποτε έως σήμερα γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ, εξελέγη σύμφωνα με πληροφορίες μετά από πολλούς μήνες νέο ΔΣ στο οποίο μέλος είναι και ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς.
Ωστόσο σύμφωνα με τα ίδιες πληροφορίες παρά την εκλογή νέου ΔΣ ουδέποτε αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με αποτέλεσμα η εταιρία να συνεχίσει να παραμένει ακέφαλη και χωρίς νομική εκπροσώπηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνικός Νηογνώμων πέρασε στον έλεγχο του Δημήτρη Κοντομηνά τον Απρίλιο του 2015 όταν η Κυπριακής έδρας εταιρία.... Molonia Ltd συμφερόντων του επιχειρηματία κάλυψε με καταβολή μετρητών αύξηση κεφαλαίου 600.000 ευρώ.
Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα έχει οδηγήσει εξειδεικευμένο προσωπικό στην εταιρία σε αποχώρηση γεγονός που δημιουργεί αδυναμία στην έκδοση πιστοποιητικών και μεγάλη ανασφάλεια στις ναυτιλιακές εταιρίες και τα πλοία που παρακολουθούσε ο Ελληνικός Νηογνώμονας.
Η αποχώρηση προσωπικού οφείλεται στη μη καταβολή δεδουλευμένων ενώ η προσφυγή εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας και στην πρόσκληση τριμερούς αντιμετωπίστηκε από την πλευρά του Νηογνώμονα με δικηγόρους που εμφανίζονται και ζητούν συνεχείς αναβολές.
Η στάση πάντως του επιχειρηματίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα δεδομένου ότι ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν διαθέτει οικονομική επιφάνεια όταν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες κατέθεσε εγγυητική επιστολή 3,5 εκ ευρώ και αναμένεται εφ όσον λάβει την άδεια να καταβάλλει ποσό ιδίου ύψους ως πρώτη δόση.
Είναι δε απορίας άξιον για ποιο λόγο εφ όσον δεν έχει πρόθεση να λειτουργεί την εταιρία για ποιον λόγο την αφήνει να λειτουργεί και να δημιουργεί νέες υποχρεώσεις ενώ είχε τη δυνατότητα ακόμα και να την κλείσει καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που υπάρχουν όπως επιτάσσει η λογική του υγιούς επιχειρείν.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS