Εάν αποτιμηθούν τα σενάρια της ΤτΕ στο σύνολο των NPEs 100 δισ…τότε προκύπτει κεφαλαιακή ζημία 27,8 δισ. ευρώ

Εάν αποτιμηθούν τα σενάρια της ΤτΕ στο σύνολο των NPEs 100 δισ…τότε προκύπτει κεφαλαιακή ζημία 27,8 δισ. ευρώ
H μελέτη – ανάλυση της ΤτΕ για όσους θέλουν να αναλύσουν τις ελληνικές τράπεζες με όρους αποτίμησης ήταν πολύ ανησυχητικά έως επικίνδυνα ανησυχητικά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση – ανάλυση της για την πορεία των προβληματικών ανοιγμάτων ύψους 100,4 δισεκ. ευρώ κατέληξε σε ορισμένα σενάρια τα οποία ωστόσο αφορούν προβληματικά δάνεια άνω των 360 ημερών δηλαδή καθαρά κόκκινα και καταγγελμένα δάνεια.
Στα σενάρια που λαμβάνει υπόψη η ΤτΕ καταλήγει σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα π.χ. με πώληση προβληματικών δανείων 29,8 δισεκ. που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών προκύπτει ότι το 64,7% αυτών δηλαδή 19,28 δισεκ. εάν πωλούνταν και τα 19,28 δισεκ. στο 3% της ονομαστικής αξίας δεν θα προέκυπτε ζημία.
Όμως αυτό είναι ένα από τα σενάρια που έλαβε υπόψη η ΤτΕ καθώς σε άλλο σενάριο προκύπτει κεφαλαιακή ζημία 4,79 δισεκ. για το σύνολο των προβληματικών δανείων αυτής της κατηγορίας.
Επιχειρήσαμε μια αναγωγή.
Πήραμε το σύνολο των προβληματικών ανοιγμάτων τα 100,4 δισεκ. και επιχειρήσαμε μια αναγωγή στο σύνολο με κριτήριο τον πραγματικό συντελεστή κάλυψης NPEs που βρίσκεται πέριξ του 52%.
Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ακάλυπτο το 48% των προβληματικών ανοιγμάτων και αφαιρέθηκε προφανώς και το 3% της ονομαστικής αξίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να πωληθούν.
Σε αυτό το σενάριο προκύπτει ζημία με βάση τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις 45% και σταθμίστηκε και η αναλογική μείωση του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Το συμπέρασμα είναι ότι προκύπτει ζημία 27,8 δισεκ. ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν tangible book 28,8 δισεκ. ευρώ μείον 27,8 δισεκ. της θεωρητικής ζημίας αποτέλεσμα 1 δισεκ.
Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες μένουν με 1 δισεκ. δηλαδή έχουν χρεοκοπήσει.
Ακόμη και στο σενάριο ότι θα πωληθούν στο 15% της ονομαστικής αξίας θεωρητικά το 100% των προβληματικών ανοιγμάτων προκύπτει ζημία περίπου 19-20 δισεκ. δηλαδή σχεδόν το 68% με 70% των κεφαλαίων πάλι χρεοκοπία.
H μελέτη – ανάλυση της ΤτΕ για όσους θέλουν να αναλύσουν τις ελληνικές τράπεζες με όρους αποτίμησης ήταν πολύ ανησυχητικά έως επικίνδυνα ανησυχητικά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS