ΟΤΕ: Εκτινάσσει τις παροχές προς τους μετόχους - Υπερδιπλάσιο μέρισμα 170 εκατ. το 2018

ΟΤΕ: Εκτινάσσει τις παροχές προς τους μετόχους - Υπερδιπλάσιο μέρισμα 170 εκατ. το 2018
Από τις ελεύθερες ταμειακές ροές η χρηματοδότηση των παροχών - χαστούκι στα κερδοσκοπικά funds που ζητούσαν αύξηση της μόχλευσης
Μέρισμα ύψους 170 εκατ. ευρώ θα διανείμει το 2018 ο ΟΤΕ ενώ ταυτόχρονα θα διαθέσει περί τα 90 εκατ. ευρώ για αγορά ιδίων μετοχών αλλάζοντας τελείως το μοντέλο αμοιβών των μετόχων του.
Το μέρισμα της φετινής χρονιάς είναι υπερδιπλάσιο της προηγούμενης.
Η νέα πολιτική αμοιβών του ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη και ταυτόχρονα δείχνει τη σιγουριά που έχει η εταιρία ότι θα επιτύχει τις επιδόσεις που έχει προϋπολογίσει για το 2018  αλλά και αυξημένη εμπιστοσύνη για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών.
Η νέα πολιτική παροχών του ΟΤΕ προς τους μετόχους  δεν αφορά μόνο το 2018 αλλά μεσοπρόθεσμη.
Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.
Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.
Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν την συνολική αμοιβή των μετόχων.
Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση υπολογισμού  για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, κ.ο.κ.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική αμοιβών του ΟΤΕ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα αιτήματα κερδοσκοπικών χαρτοφυλακίων που ζητούσαν αύξηση της μόχλευσης του Οργανισμού.
Ο ΟΤΕ αυξάνει θεματικά τις παροχές προς τους μετόχους βασιζόμενος στα κεφάλαια που προκύπτουν από το επιχειρείν μετά τις δαπάνες που πραγματοποιεί για επενδυτικούς σκοπούς και μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, με αφορμή τη νέα πολιτική δήλωσε ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική πολιτική, που αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο.
Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας . Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον».

nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS