Πως Alpha bank και Eurobank θα κερδίσουν από ανάκληση προβλέψεων στις ιχθυοκαλλιέργειες

Πως Alpha bank και Eurobank θα κερδίσουν από ανάκληση προβλέψεων στις ιχθυοκαλλιέργειες
Η θετική επίδραση από αυτή την ενέργεια θα ξεκινήσει από το α΄ τρίμηνο του 2018.
Η Alpha bank και η Eurobank – αλλά και οι υπόλοιπες τράπεζες - πέραν της συνεισφοράς τους στην συγκέντρωση του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών φαίνεται ότι κερδίζουν και κάτι άλλο που θα καταγραφεί στα αποτελέσματα τους.
Κυρίως η Alpha bank και ακολούθως η Eurobank θα προβούν μερικώς σε ανάκληση προβλέψεων στα δάνεια που είχαν χορηγήσει προς τις εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών.
Η θετική επίδραση από αυτή την ενέργεια θα ξεκινήσει από το α΄ τρίμηνο του 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS