Οι πέντε μεγαλύτεροι κίνδυνοι που δημιουργεί το Brexit για τις ευρωπαϊκές αγορές

Οι πέντε μεγαλύτεροι κίνδυνοι που δημιουργεί το Brexit για τις ευρωπαϊκές αγορές
Η Association for Financial Markets in Europe προειδοποιεί για τους κινδύνους που δημιουργεί το Brexit στην Ευρώπη 
Με μόλις 15 μήνες να έχουν απομείνει έως ότου λήξουν κι επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου, η Association for Financial Markets in Europe (AFME) απευθύνει σαφή προειδοποίηση για τους μεγάλους κινδύνους που απορρέουν για τις ευρωπαϊκές αγορές, από το επικείμενο «διαζύγιο» Ηνωμένου βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Οι καθυστερήσεις σε ορισμένα θέματα των διαπραγματεύσεων έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα τόσο στο νησί όσο και στην Ε.Ε. -«σε κάποιο βαθμό»-, με τις επιχειρήσεις να καθυστερούν τις επενδύσεις έως ότου αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα για το τι σημαίνει πραγματικά γι’ αυτές το Brexit.
Όπως υπογραμμίζεται, η περισσότερη αβεβαιότητα εντοπίζεται στον κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διασυνοριακή συνεργασία.
«Για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αποσαφηνίσουν επειγόντως τις δράσεις για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων», σχολιάζεται στην έκθεση.
Σύμφωνα με την -εδρεύουσα στις Βρυξέλλες- Ένωση, τα πέντε «φλέγοντα» θέματα είναι τα παρακάτω:

1. Κοινή χρήση δεδομένων

Οι περιορισμοί στην ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ΕΕ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα μπορούσαν να διαταράξουν σοβαρά την ικανότητα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα μετά το Brexit, αναφέρει η AFME.
Η ανταλλαγή δεδομένων είναι μία ανησυχία που είχε επισημανθεί προηγουμένως από την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η αποτυχία στο να επιτευχθεί συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων μετά το Brexit, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2. Συνέχεια των εκκαθαρίσεων παραγώγων

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ενιαία αγορά, οι υπάρχοντες άδειες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ των 27, θα σταματήσουν.
Αυτό δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τη συνέχεια των υπηρεσιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων διασυνοριακών συμβάσεων.
Αυτό θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, με την AFME να εκτιμά ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί το ένα τέταρτο του συνόλου των διασυνοριακών συναλλαγών.
Η εκκαθάριση των παραγώγων -σε ευρώ- υπήρξε στο παρελθόν βασικό σημείο διαμάχης μεταξύ του νησιού και της ΕΕ, ενώ, πλέον, οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να μεταφέρουν την εκκαθάριση στον χώρο της Ευρωζώνης.

3. Δικαιοδοσία

Όπως αναφέρεται, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός όγκος συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπου οι εμπλεκόμενοι έχουν επιλέξει τη δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.
Είναι, επομένως, σημαντικό να υπάρξει σαφήνεια ότι θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται η επιλογή δικαιοδοσίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ και ότι οι δικαστικές αποφάσεις ενός κράτους-μέλους και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη Βρετανία και την ΕΕ των 27.

4. Εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών

Οι εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών αποτελούν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών, με κύριο ρόλο να διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκές αγορές παραγώγων και μετοχών.
Η διασφάλιση ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στις μεγάλες τράπεζες της ΕΕ να χρησιμοποιούν τις εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελεί βασική μέριμνα για την AFME.

5. Οικονομικές αποτυχίες

Η BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), η οποία θεσπίστηκε για να αποφευχθεί η διάσωση με χρήματα των φορολογουμένων, προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των καταστάσεων που χρήζουν επίλυσης σε ολόκληρη την ΕΕ, τονίζει η AFME.
Χωρίς διακυβερνητική συμφωνία, η αυτόματη αναγνώριση δεν θα ισχύει πλέον μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ των 27, μετά το Brexit, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS