Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 οι απαντητικές επιστολές των τραπεζιτών που πέρασαν από το data room της ΤτΕ

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 οι απαντητικές επιστολές των τραπεζιτών που πέρασαν από το data room της ΤτΕ
Εάν μπορούσε να γίνει μια αντιπαραβολή του πορίσματος και των απαντητικών επιστολών των τραπεζιτών...θα αποδεικνυόταν η προχειρότητα του πορίσματος.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 - ίσως και λίγο αργότερα - έχει οριστεί η ημερομηνία υποβολής των υπομνημάτων από τα τραπεζικά στελέχη που πέρασαν από το data room της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με δεδομένο ότι το πόρισμα της ΤτΕ για την Πειραιώς... έχει πολλά κενά, οι απαντήσεις των τραπεζιτών φαίνεται ότι είναι καλά τεκμηριωμένες, προβάλλοντας ορθά επιχειρήματα.
Στην ΤτΕ θα πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη γιατί τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα είναι συντριπτικά...
Εάν μπορούσε να γίνει μια αντιπαραβολή του πορίσματος και των απαντητικών επιστολών των τραπεζιτών...θα αποδεικνυόταν η προχειρότητα του πορίσματος.....ένα πόρισμα υποθέσεων, μια έκθεση ιδεών....
Οπότε με βάση την λογική τα αρχικώς σχεδιαζόμενα διοικητικά πρόστιμα δεν θα πρέπει να επιβληθούν.
Εάν επιβληθούν θα εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.
Πολύ σοβαρή πηγή - με έμφαση στο πολύ σοβαρή - που μίλησε στο bankingnews ανέφερε τα εξής "από το πόρισμα δεν στοιχειοθετείται κατηγορία, λάθη υπήρξαν αλλά δεν αποδεικνύουν πράξεις ποινικά κολάσιμες".....
To bankingnews με μεγάλη συνέπεια έχει υποστηρίξει ότι οι αναφορές του πορίσματος γενικώς και αορίστως δεν τεκμηριώνουν ενοχή για κανένα...και δεν θα μπορούσε να υπάρξει ενοχή γιατί δεν υπήρχε δόλος.
Επίσης έχουμε πολλές φορές αναφέρει ότι η πρόβλεψη που διενήργησε η Πειραιώς για το πόρισμα ήταν 151 εκατ που μειώθηκε σε 61 εκατ και υπό όρους μηδενιζόταν καθώς είναι πλήρως ανακτήσιμες οι προβλέψεις.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS