Παντελάκης Χρηματιστηριακή: Απόκτηση ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή σε ΣΜΕ επί των μετοχών της MIG

Παντελάκης Χρηματιστηριακή: Απόκτηση ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή σε ΣΜΕ επί των μετοχών της MIG
Την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της «MIG», απέκτησε η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή»
Την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της «MIG», απέκτησε η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή».
Αναλυτικότερα:
«Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 19ης Ιανουαρίου 2018, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στα ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων ορίστηκε η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS