Η ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία στην ΔΕΗ....και το ομολογιακό με επιτόκιο 7%

Η ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία στην ΔΕΗ....και το ομολογιακό με επιτόκιο 7%
Η αιτία της ανόδου της ΔΕΗ η ανατιμητική κερδοσκοπία που στον συγκεκριμένο τίτλο χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής.
Η μετοχή της ΔΕΗ στις 24 Ιανουαρίου 2018 βρέθηκε στο επίκεντρο με ισχυρό ράλι 15,69% και την μετοχή 2,89 ευρώ ή 670 εκατ κεφαλαιοποίηση.
Η αιτία της ανόδου της ΔΕΗ η ανατιμητική κερδοσκοπία που στον συγκεκριμένο τίτλο χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής.
Υπήρξαν και σημαντικές κινήσεις από την HSBC και ορισμένοι θεώρησαν ότι συνδέεται με το Lansdowne που παραμένει short στον τίτλο.
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το ράλι περισσότερο προβληματίζει παρά ενθουσιάζει.

Το ομολογιακό στο 7%

Η ΔΕΗ διαθέτει ομολογιακό που εμφανίζει απόδοση 7% και τιμή στις 98 μονάδες βάσης.
Το ερώτημα είναι αξίζει κανείς να το αγοράσει;
Η απάντηση είναι η εξής.
Το συγκεκριμένο ομολογιακό με απόδοση 7% άπαξ και αποδεχόμαστε ότι η ΔΕΗ δεν κινδυνεύει αξίζει για τοποθέτηση.
Σε μια Ευρώπη χαμηλών επιτοκίων...το 7% είναι πολύ ελκυστικό

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS