Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την MIG και την Κύπρο θα εκδοθεί τέλη Μαρτίου 2018

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την MIG και την Κύπρο θα εκδοθεί τέλη Μαρτίου 2018
H MIG το τελευταίο διάστημα έχει ανακάμψει χρηματιστηριακά κυρίως γιατί η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας των συμμετοχών της MIG παρασύρει ανοδικά και την μητρική.
Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την MIG και την Κύπρο θα εκδοθεί τέλη Μαρτίου 2018.
Με βάση ορισμένες πηγές η απόφαση θα είναι...θετική για την MIG ως προς το σκέλος της αναγνώρισης των λαθών από πλευράς κυπριακού κράτους και αρχών.
Ωστόσο είναι ασαφές εάν θα επιδικαστεί και κάποιο ποσό...
Εάν αυτό συμβεί μάλλον θα έχει συμβολικό χαρακτήρα...αν και ορισμένες πηγές στην Γαλλία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες.
H MIG το τελευταίο διάστημα έχει ανακάμψει χρηματιστηριακά κυρίως γιατί η άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας των συμμετοχών της MIG παρασύρει ανοδικά και την μητρική.
Εάν υπάρξει θετική είδηση από το Παρίσι και το Διαιτητικό Δικαστήριο...θα είναι καλή εξέλιξη και για την μετοχή της MIG.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS