Στις 12 Μαρτίου 2018 η ενημέρωση της ΕΚΤ – SSM από τις ελληνικές τράπεζες για το IFRs 9 – Η ζημία 5,5 δισ

Στις 12 Μαρτίου 2018 η ενημέρωση της ΕΚΤ – SSM από τις ελληνικές τράπεζες για το IFRs 9 – Η ζημία 5,5 δισ
Όπως διαφαίνεται η αρχική εκτίμηση για ζημία σε παρούσες αξίες 5,5 δισεκ. θα επιβεβαιωθεί χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται και το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Στις 12 Μαρτίου του 2018 έχει ορισθεί η ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΚΤ και του SSM από τις ελληνικές τράπεζες για τις επιπτώσεις στους ισολογισμούς από την εφαρμογή του IFRs9.
Όπως διαφαίνεται η αρχική εκτίμηση για ζημία σε παρούσες αξίες 5,5 δισεκ. θα επιβεβαιωθεί χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται και το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι ελληνικές τράπεζες με 5,5 δισεκ. το οποίο θα κατανεμηθεί σε 5 έτη με όχι ακριβώς ισόποση αναλογία μπορούν να διαχειριστούν τις νέες προβλέψεις, ωστόσο το IFRs 9 θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων με αποκορύφωμα τα stress tests στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το IFRs 9.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS