Οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα προγραμματισμένα τεστ αντοχής

Οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα προγραμματισμένα τεστ αντοχής
Ακόμα και αν προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες, θα καλυφθούν από την αγορά

Οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα προγραμματισμένα τεστ αντοχής

Τραπεζικά στελέχη με γνώση του ζητήματος αναφέρουν στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι η αισιοδοξία αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι ακόμη και οι παραδοχές ακόμα στο δυσμενές, δηλαδή το απαισιόδοξο σενάριο, είναι σχετικά ήπιες και πολύ πιο βελτιωμένες σε σύγκριση με το δυσμενές σενάριο των τεστ αντοχής του 2015.

Η πιο απαισιόδοξη παράμετρος της EBA για τις μακροοικονομικές παραδοχές αφορά τις τιμές των ακινήτων, παράμετρος όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, κρίσιμη για τις τράπεζες, καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για μεγάλο αριθμό δανείων. Στην περίπτωση του δυσμενούς σεναρίου περιλαμβάνει μια πτώση τόσο για τα οικιστικά όσο και τα εμπορικά ακίνητα κατά περίπου 17,5%. Μια πτώση των τιμών των ακινήτων, οδηγεί σε μείωση της αξίας των εγγυήσεων, επιβάλλοντας στις τράπεζες να διενεργήσουν περισσότερες προβλέψεις.

Επιτελικά στελέχη τραπεζών που επικοινώνησε το ΑΠΕ/ΜΠΕ εκτιμούν ότι τα τελικά αποτελέσματα του τεστ αντοχής θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμα και ακόμα και αν προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες, θα καλυφθούν από την αγορά. Όπως επισημαίνουν, οι ελληνικές τράπεζες και το ανθρώπινο δυναμικό τους έχει πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες και σε ελέγχους από τις εποπτικές αρχές, γνωρίζει κάθε πτυχή της διαδικασίας και διατηρεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Με την ολοκλήρωση των τεστ αντοχής επισημαίνουν τα τραπεζικά στελέχη οι τράπεζες γυρνάνε οριστικά σελίδα, αφήνουν πίσω τις επιπτώσεις της πολυετούς κρίσης και στρέφονται με όλες τους τις δυνάμεις στο πραγματικό τους έργο, την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Στο τεστ αντοχής του 2018 θα εξεταστούν 37 τράπεζες από 10 χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των 4 εγχώριων συστημικών, που καλύπτουν το 70% του ενεργητικού των τραπεζών στην Ευρωζώνη.

Πανευρωπαϊκή άσκηση

Η έναρξη της πανευρωπαϊκής άσκησης αντοχής (stress test) των τραπεζών ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα τα μακροοικονομικά σενάρια, ένα βασικό και ένα δυσμενές, στα οποία θα βασισθεί.

Το stress test έχει σχεδιασθεί για να δώσει στις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και άλλους παράγοντες της αγοράς ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο, ώστε να συγκρίνουν με συνέπεια και να αξιολογήσουν την αντοχή των τραπεζών της ΕΕ σε οικονομικά σοκ.

Η άσκηση δεν θα περιλαμβάνει όρια αποτυχίας, καθώς τα αποτελέσματά της θα χρησιμεύσουν ως εισροή στη Εποπτική Διαδικασία Ελέγχου και Αξιολόγησης

Το βασικό σενάριο, όπως ανακοινώθηκε, είναι εναρμονισμένο με τις προβλέψεις που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Δεκέμβριο, ενώ το δυσμενές σενάριο υποθέτει την υλοποίηση τεσσάρων συστημικών κινδύνων, που θεωρούνται σήμερα ότι αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Το δυσμενές σενάριο έχει σχεδιασθεί, ώστε να διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο δυσκολίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το μακροοικονομικό σενάριο περιλαμβάνει μεταβλητές, όπως το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές στοιχείων ενεργητικού και τα επιτόκια. Καλύπτει την τριετία 2018-2020.

Με βάση το δυσμενές σενάριο, το ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 είναι κατά 8,3% χαμηλότερο σε σχέση με το βασικό, με την απόκλιση να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ασκήσεις αντοχής.

Τι προβλέπεται για τις 4 συστημικές τράπεζες

Για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ, όπως ανακοινώθηκε, θα ισχύσει το ίδιο stress test με βάση το σενάριο και τη μεθοδολογία της EBA.

Το χρονοδιάγραμμα όμως θα επιταχυνθεί και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν τον Μάιο του 2018 αντί τον Νοέμβριο που ισχύει για τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ώστε να ολοκληρωθεί η άσκηση πριν από το τέλος του τρίτου προγράμματος στήριξης.

http://www.bankingnews.gr


Δ.Ν.

BREAKING NEWS