Η Deutsche Bank προειδοποιεί: Ο κίνδυνος domino λόγω βίαιης διόρθωσης στις μετοχές διεθνώς έχει αυξηθεί

Η Deutsche Bank προειδοποιεί: Ο κίνδυνος domino λόγω βίαιης διόρθωσης στις μετοχές διεθνώς έχει αυξηθεί
Κατά την Deutsche bank οι αγορές έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές.
Ο κίνδυνος μετάδοσης βίαιης διόρθωσης στις μετοχές έχει αυξηθεί κατακόρυφα  προειδοποιεί η Deutsche bank τονίζοντας ότι οι αγορές έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές.
Η συσχέτιση μεταξύ κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού φτάνει σε ακραία υψηλά επίπεδα που σηματοδοτεί πολύ υψηλό κίνδυνο μετάδοσης.
Διανύουμε την φάση όπου πετρέλαιο, δολάριο, μετοχές και ομόλογα έχουν φθάσει στον βαθμό μέσης συσχέτισης στο 90%.
Κατά την Deutsche bank πολύ σύντομα βίαιη διόρθωση θα ξεσπάσει στις αγορές.  
Επιπλέον, η στενή συσχέτιση στις κινήσεις των μεγάλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (η άνοδος του πετρελαίου, η υποχώρηση του δολαρίου, οι μετοχές και οι αποδόσεις των ομολόγων) υποδηλώνει ότι η μεγάλη υποχώρηση ενός assets θα πλήξει και τους άλλους επενδυτικούς τομείς λόγω του υψηλού βαθμού συσχέτισης.
Ουσιαστικά σε σχέση με το παρελθόν η πιθανότητα να ξεσπάσει ένα ντόμινο βίαιων διορθώσεων στις αγορές είναι πολύ μεγάλος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS