«Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζουν τα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομίας

«Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζουν τα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομίας
Τα δύο προγράμματα θα επιδοτούν παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, τα κουφώματα, τα συστήματα σκίασης, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αλλά και τη χρήση ΑΠΕ
Δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να ενισχυθεί η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομίας και Ενέργειας.
Οι δυο δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 67 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι το καλοκαίρι.
Θα απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και της ναυτιλίας.
Η πρώτη δράση για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 32 εκατ. ευρώ θα σχετίζεται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης του εμπορίου του τουρισμού και της ναυτιλίας.
Μέσω αυτής οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για να κάνουν παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, τα κουφώματα/υαλοπίνακες, τα συστήματα σκίασης και τη θερμομόνωση.
Επίσης θα μπορούν να αναβαθμίσουν τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τον εξοπλισμό φωτισμού.
Θα υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αναβάθμισης των συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για τη χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και για τη παραγωγική διαδικασία εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά

Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας

Μέσα στις παροχές του προγράμματος θα είναι και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος, αλλά και η παροχή πιστοποίησης του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 500001.
Ο οδηγός δράσης υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας τον Ιούνιο, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να βγει στον αέρα το φθινόπωρο.
Το δεύτερο πρόγραμμα ύψους 35 εκατ. ευρώ επικεντρώνεται στην παραγωγή ενέργειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων από ανανεώσιμες πηγές.
Συγκεκριμένα θα προωθεί συστήματα θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ναυτιλίας.
Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για να εγκαταστήσουν συστήματα παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών κ.ά, αλλά και για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS