Βελτίωση εσόδων για τον ΑΔΜΗΕ το 2018 μέσω αναθεώρησης των τελών χρήσης του δικτύου του

Βελτίωση εσόδων για τον ΑΔΜΗΕ το 2018 μέσω αναθεώρησης των τελών χρήσης του δικτύου του
Προτείνεται η κατάργηση της χρέωσης βάσει συμφωνημένης ισχύος που εφαρμόζεται σήμερα, ενώ το σχετικό τιμολόγιο θα διαμορφώνεται με βάση την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών
Σε αύξηση του εσόδων του ΑΔΜΗΕ και κατ’ επέκταση αύξηση της αξίας της εταιρίας, αναμένεται να οδηγήσει η αναθεώρηση των τελών χρήσης δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό ανέφερε σε πρόσφατη ενημέρωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων και η ηλέκτριση του καλωδίου εντός του Φεβρουαρίου, αυξάνουν τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται μέσω του δικτύου υψηλής τάσης και ως εκ τούτου αυξάνουν τα έσοδα της εταιρίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της αναθεώρησης των τελών χρήσης του δικτύου που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η ΡΑΕ έχει προτείνει τη σύνδεση των τιμολογίων χρήσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το ύψος της κατανάλωση κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης.
Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από τη ΡΑΕ εντός του Φεβρουαρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης των μονοπωλιακών χρεώσεων στην κατανάλωση ρεύματος για το 2018.
Αφορούν τις χρεώσεις τόσο του δικτύου μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) όσο και του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), ενώ έχει προηγηθεί ο προσδιορισμός των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων (ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ) οι οποίες ανακοινώθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Νέα μέθοδος υπολογισμού των χρεώσεων δικτύου

Σε ότι αφορά τα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ προτείνει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων, με κατάργηση της χρέωσης βάσει συμφωνημένης ισχύος, που εφαρμόζεται σήμερα και θέσπιση κινήτρων - αντικινήτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης κατά τις περιόδους αιχμής.
Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ η κατά τη χειμερινή περίοδος οι αιχμές καταγράφονται τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τις ώρες 6 - 8 μ.μ.
Για την καλοκαιρινή περίοδο οι αιχμές της ζήτησης καταγράφονται τον Ιούνιο. Ιούλιο και Αύγουστο στις 9 - 10 μ.μ.
Με βάση αυτό το δεδομένο ο ΑΔΜΗΕ προτείνει για τους καταναλωτές που τροφοδοτούνται από την υψηλή και μέση τάση (βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες κ.α.) η χρέωση να συναρτάται με την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών διαθέτουν μετρητές με δυνατότητα ωρομέτρησης.
Έτσι το τιμολόγιο θα διαμορφώνεται με βάση την καταναλωτική συμπεριφορά και θα είναι χαμηλότερο εάν η ζήτηση είναι περιορισμένη κατά τις ώρες αιχμής και αντιστρόφως.
Για τους καταναλωτές της χαμηλής τάσης δηλαδή τα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν ωρομετρητές, θα λαμβάνεται υπόψη αντίστοιχα η κατανάλωση όλης της κατηγορίας πελατών (πχ. νοικοκυριά, εμπορικά καταστήματα) ή του συνόλου της χαμηλής τάσης κατά τις ώρες αιχμής.
Συγκεκριμένα προτείνεται: Για κάθε έναν από τους έξι «μήνες αιχμής» (Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο) θα εξετάζεται μια τυπική ημέρα και θα υπολογίζεται το ποσοστό της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής ως προς το σύνολο του 24ώρου.
Ο μέσος όρος των ποσοστών που θα προκύψουν για τους έξι μήνες αιχμής θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων του επόμενου έτους.
Σημειώνεται ότι το ισχύον τιμολόγιο για τη μεταφορά αποτελείται από δύο διαφορετικές χρεώσεις, ισχύος που βασίζεται στην συμφωνημένη ισχύ της παροχής και ενέργειας.
Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ προβλέπει επίσης την κατάργηση της χρέωσης ισχύος.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS