ΕΧΑΕ: Στα 14,6 εκατ. ευρώ το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών το Φεβρουάριο 2018 – Στα 10,5 εκατ. για τα Παράγωγα

ΕΧΑΕ: Στα 14,6 εκατ. ευρώ το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών το Φεβρουάριο 2018 – Στα 10,5 εκατ. για τα Παράγωγα
Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών για το Φεβρουάριο 2018, διαμορφώνεται στα 14,6 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο Κεφάλαιο για τις Συναλλαγές Παραγώγων στα 10,5 εκατ.
Ανακοινώσεις εξέδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών για το Φεβρουάριο 2018, διαμορφώνεται στα 14,6 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο Κεφάλαιο για τις Συναλλαγές Παραγώγων στα 10,5 εκατ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών:
«Ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Μέρος 5 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, πραγματοποιήθηκε τακτική αναπροσαρμογή του ελάχιστου ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών το οποίο διαμορφώνεται σε € 14.644.436,00 για τον μήνα Φεβρουάριο 2018»
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τις Συναλλαγές Παραγώγων:
«Ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Μέρος 6 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, πραγματοποιήθηκε τακτική αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων το οποίο διαμορφώνεται σε 10.594.083 ευρώ για τον μήνα Φεβρουάριο 2018».

www.bankingnews.grΕΧΑΕ: Στα 14,6 εκατ. ευρώ το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών το Φεβρουάριο 2018 – Στα 10,5 εκατ. για τα Παράγωγα

bankingnews.gr

BREAKING NEWS