ΕΚΤΕΡ: Μία εταιρεία σε τιμή πολύ χαμηλότερη και της... κατεδάφισης!!

ΕΚΤΕΡ: Μία εταιρεία σε τιμή πολύ χαμηλότερη και της... κατεδάφισης!!
Η διοίκηση συνειδητά απέχει πλέον από τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και επικεντρώνεται σε ΣΔΙΤ και σε αυστηρώς ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΚΤΕΡ: Μία εταιρεία σε τιμή πολύ χαμηλότερη και της... κατεδάφισης!!

@0,8300 ευρώ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 9,35 εκατ., αλλά αν αφαιρέσουμε τα 5,3 εκατ. του ταμείου της η αποτίμηση κατέρχεται στα… 4,05 εκατ. ευρώ(!!). ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟ και με σχεδόν ανύπαρκτες γενικά τις υποχρεώσεις της. Σημειώστε τώρα και τα εξής:-

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 11/10/2017 ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού -μετεγκατάσταση και επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου “ΚΑΗΚ”». Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ορίστηκε στο ποσό των 7,87 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΠΙΣΗΣ έχει ανακοινωθεί η σύμβαση ανάληψης από την Εταιρεία της κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 7,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.Πρόκειται για ανάθεση που έγινε από την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, με Τεχνικό Σύμβουλο την εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESATE A.E.» και με Σύμβουλο Ανάπτυξης και Διαχείρισης την εξειδικευμένη εταιρεία «HOTELBRAIN A.E.».

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» Κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 33,33%. Το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 24,67 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία περαίωσης του ορίζεται σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΒΟΟΚ VALUE ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,7950 ευρώ και REAL VALUE εξυπακούεται σημαντικά υψηλότερη.

ΟΙ επιχειρηματικές αποδόσεις της πολύ ισχνές λόγω συνειδητής επιλογής αποχής από ζημιογόνα έργα, αλλά τώρα κοιτάζουμε το μέλλον και τις προοπτικές της εταιρείας (μοναδική στο είδος της) με το διορατικό management που διαθέτει και με ομαλή εν εξελίξει μεταβίβαση στην νέα γενεά που φέρνει νέο άνεμο και κλίμα στο εσωτερικό της. Η διοίκηση συνειδητά απέχει πλέον από τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και επικεντρώνεται σε ΣΔΙΤ και σε αυστηρώς ΙΔΙΩΤΙΚΑ. Μεγάλο το επίτευγμα της να διατηρήσει την κατά 100% ανεξαρτησία της από τα τραπεζικά ιδρύματα, μία κίνηση σταθμός αφού την διατήρησε εν πλήρη δυναμική ώστε να επωφεληθεί μίας εν δυνάμει ανάπτυξης, έστω υποτυπώδους.

Με εκτέλεση ιδιωτικών πολυτελών κατασκευών στη Πάρο (μεταξύ άλλων) όπου διαθέτει και ακίνητη περιουσία 320 στρεμάτων (παραθαλάσσια) και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που καταφέρει να καταστήσει την εν λόγω έκταση οικοδομήσιμη (αργά ή γρήγορα θα γίνει κι αυτό). ΟΜΩΣ, αυτή την στιγμή σε τιμές σκοτωμένων αγροτεμαχίων στη Πάρο τα 320 στρέμματα αξίζουν όσο και η τρέχουσα αποτίμησή της στο ταμπλό.

http://www.bankingnews.gr

Και πριν λίγο διαβάσαμε...

Στην υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου με την εταιρεία Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Eden Beach Resort, συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα (07/02/2018) πως προέβη στις 6 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΚΤΕΡ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Υφιστάμενου Κτηρίου Γ, Αναδιαρρυθμίσεις – Ανακαινίσεις Υφιστάμενων Κτηρίων Α & Β, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Λοιπά Έργα στον Χώρο του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος EDEN στην Ανάβυσσο, Αττικής».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης όλων των εργασιών και παράδοσης του έργου ορίστηκε η 15η Απριλίου 2019.
Όπως επισημαίνεται, το όραμα της Ξενοδοχεία Πυραμίς είναι η δημιουργία ενός παραθαλάσσιου θέρετρου 4 αστέρων διεθνών προδιαγραφών, που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη της Αττικής.Δ.Ν.

BREAKING NEWS