Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «Attica Finance», έπειτα από αίτημα της ίδιας

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «Attica Finance», έπειτα από αίτημα της ίδιας
Στην ανάκληση της άδειας της «Attica Finance» προέβη η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Στην ανάκληση της άδειας της «Attica Finance» προέβη η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από αίτημα της ίδια της εταιρείας.
Αναλυτικότερα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 808η/7.2.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4514/2018 σε συνδυασμό με το άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της εταιρείας».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS