Φέσσας (ΣΕΒ): Η Ελλάδα έχει καλύψει μεγάλη απόσταση για την έξοδο από την κρίση

Φέσσας (ΣΕΒ): Η Ελλάδα έχει καλύψει μεγάλη απόσταση για την έξοδο από την κρίση
Μπροστά μας βρίσκονται ακόμη σημαντικές προκλήσεις, αναφέρει ο Φέσσας
Για την κατάσταση που βρισκόταν η ελληνική οικονομία στην αρχή της κρίσης το 2009, το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη, μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, σήμερα (Πέμπτη, 8.2.2018), στην ομάδα των ευρωπαίων δημοσιογράφων, που φιλοξενεί στη χώρα μας το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο» τόνισε ο κ. Φέσσας. «Μένουν βεβαίως να γίνουν πολλά για να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Τα προβλήματα που κληροδοτεί η κρίση, αλλά και οι διαρθρωτικές προκλήσεις μετά το τέλος του προγράμματος, είναι πολλά και σημαντικά και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό από κανέναν, ούτε πισωγύρισμα σε πολιτικές του παρελθόντος, που έβλαψαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».
Ο κ. Φέσσας επισήμανε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αναγκαία προσαρμογή στο δημοσιονομικό πεδίο και βασικές ανισορροπίες έχουν πλέον αποκατασταθεί.
Παρά τις δυσκολίες, ορισμένες μεταρρυθμίσεις - όπως π.χ. στον τομέα της αγοράς εργασίας - έχουν αρχίσει να αποδίδουν.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ περιέγραψε στη συνέχεια τις τρεις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες και εν πολλοίς ευθύνονται για την κρίση: Αναφέρθηκε καταρχήν στο μεγάλο μέγεθος του Κράτους, καθώς και στη συμμετοχή  του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία, με έμφαση στο διπλάσιο αριθμό αυτοαπασχολουμένων σε σχέση με την Ευρώπη, όπως και στην έλλειψη αρκετών μεγάλων, οργανωμένων επιχειρήσεων, γεγονός που συνδέεται με την παραοικονομία στη χώρα μας και κατ’ επέκταση την υψηλή φορολογία.
Επιπλέον, στάθηκε στους αδύναμους θεσμούς που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις - όπως π.χ. η αργή απονομή της δικαιοσύνης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα απαιτείται διπλάσιος χρόνος από την Ευρώπη για να τελεσιδικίσει μια υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια. Ακόμη περιέγραψε ως μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα την υψηλή συμμετοχή της κατανάλωσης, ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Ο κ. Φέσσας επισήμανε επίσης τα πρόσθετα προβλήματα που μας κληροδότησε η αναποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, όπως είναι η υπερφορολόγηση ιδιαίτερα στην εργασία, το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), η ανεπαρκής εθνική αποταμίευση και η συνακόλουθη μείωση των επενδύσεων.
Στις βασικές προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση προσέθεσε την ενίσχυση του μεριδίου του τομέα των διεθνών εμπορεύσιμων προϊόντων στην ελληνική οικονομία, με έμφαση στη βιομηχανία και μεταποίηση, τη διατήρηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε ανταγωνιστικά επίπεδα, τη βελτίωση της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος και ανάπτυξη δεξιοτήτων αιχμής και την αναστροφή της μετανάστευσης πολύτιμου ανθρωπίνου κεφαλαίου (brain drain).
Καταλήγοντας ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι μόνο μέσα από την επιτυχή και ταχεία αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας και την μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία  θα δημιουργηθούν νέες και καλές θέσεις εργασίας, ώστε να στηριχτεί αποφασιστικά ένα δίκαιο και λειτουργικό σύστημα κοινωνικής ευημερίας  και πρόνοιας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS