Η νέα τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ

Η νέα τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ
Δεδομένου του αρνητικού διεθνούς περιβάλλοντος, δεν αποκλείουμε την επέκταση της καθοδικής κίνησης
Η νέα τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡ@3,8300 ευρώ και -1,29%: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…


http://freeforumstocks.blogspot.gr

Μετά το ράλλυ από τα χαμηλά του επιπέδου των 2€ και την λύση του πυθμένα με neck line την V, η μετοχή κινείται έχοντας δημιουργήσει ένα πλαγιοανοδικό κανάλι  Χ1-Χ2 έχοντας επαφή με τον ακμο 200ημ.

Ο τίτλος έχει εξέλθει της περιοριστικής κατερχόμενης από τα υψηλά του Ιουλίου του 2017, προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από αυτήν και να απειλήσει το ισχυρό πεδίο αντίστασης της ζώνης G-G1 ( 3.86-3.98)  και της άνω πλευράς Χ1 του καναλιού. Είναι σαφές διαγραμματικά ότι ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 4€ με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα την οδηγήσει αρκετά υψηλότερα στην R των 4,60€.

Στο αρνητικό σενάριο, αδυναμία υπέρβασης του προαναφερθέντος επιπέδου θα επιφέρει υπαναχώρηση του τίτλου προς την Χ2  και εφ όσον αυτή διασπαστεί προς τα 3,24€ που αποτελούν ισχυρή στήριξη και δεν θέτουν σε κίνδυνο την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση της μετοχής.

ΕΤΕ@0,3096 ευρώ και -2,9%: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

http://freeforumstocks.blogspot.gr

Η αδυναμία υπέρβασης της ζώνης ( 0,35-0,358) είναι εμφανής και δημιουργείται σχηματισμός αντιστροφής. Η καθοδική διάσπαση της γραμμής τάσης C και της Β2 των 0,3350 έγινε by the book με ιδιαίτερη ορμή και με κλείσιμο οριακά κάτω από την B των 0,3380€.

Ο ακμο 200 ημ δύσκολα θα ανακόψει την πτωτική δυναμική που θα οδηγήσει τον τίτλο προς την ισχυρή στήριξη των 0,30 της W , σημείο που μπορεί να δώσει τεχνική αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση τα 0,3180€ θα αποτελέσουν εμπόδιο -ορόσημο προκειμένου η αντίδραση να οδηγήσει σε συνέχεια της κίνησης προς τα πρόσφατα υψηλά.

Δεδομένου του αρνητικού διεθνούς περιβάλλοντος, δεν αποκλείουμε την επέκταση της καθοδικής κίνησης προς την D των 0,2840€ , επίπεδο που θα “εμφανίσει” ισχυρούς αγοραστές και πιθανόν και κλείσιμο short θέσεων.

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS