Που στοχεύουν και υπό ποιές προυποθέσεις οι τίτλοι των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Που στοχεύουν και υπό ποιές προυποθέσεις οι τίτλοι των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΛΟΤ
Πως κινήθηκαν (εύρος) σήμερα οι δύο μετοχές
Που στοχεύουν και υπό ποιές προυποθέσεις οι τίτλοι των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΛΟΤ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ@5,2600 ευρώ και +0,19%: Επιθετική στήριξη στα 5,2000 ευρώ και επόμενος στόχος τα 5,7800 ευρώ.  
  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ: 5,3900 με 5,2300 ευρώ και διακύμανση 0,1600 ευρώ ή 3,05%.
ΓΕΚ.png

ΙΝΤΡΑΛΟΤ@1,4300 ευρώ: Long με stop τα 1,3100 ευρώ σε τιμή κλεισίματος. Τα 1,5300 προβάλλουν ως η επόμενη αντίσταση. Μία κατοχύρωση του επιπέδου ανοίγει τον δρόμο για τα 1,8000 ευρώ μεσοπρόθεσμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ: 1,4260 με 1,4560 ευρώ και διακύμανση 0,0300 ευρώ ή 2,1%.

ιι.pnghttp://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS