Ο Στουρνάρας δεν κινδυνεύει από την υπόθεση Novartis

Ο Στουρνάρας δεν κινδυνεύει από την υπόθεση Novartis
Ο Στουρνάρας πρέπει να διαχωρήσει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου ή πρώην υπουργού με την ιδιότητα του διοικητή της ΤτΕ...
Ο Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ και η σύζυγος του δεν φαίνεται να κινδυνεύουν από την υπόθεση Novartis.
Πηγή καλά ενημερωμένη αναφέρει ότι η σύζυγος του Στουρνάρα που φέρεται να είχε οικονομικές δοσοληψίες με την Novartis διαθέτει παραστατικά για ότι χρήματα πήρε από την εν λόγω εταιρία.
Με νόμιμα παραστατικά οποιοδήποτε σενάριο δωροδοκίας και δωροληψίας πέφτει στο κενό.
Πάντως θα πρέπει να τονιστεί ότι η στάση του Στουρνάρα να χρησιμοποιεί...την ΤτΕ, την ΕΚΤ και τον θεσμικό του ρόλο για να απαντήσει στις κατά καιρούς επιθέσεις της κυβέρνησης δεν είναι η ορθή στρατηγική.
Ο Στουρνάρας πρέπει να διαχωρήσει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου ή πρώην υπουργού με την ιδιότητα του διοικητή της ΤτΕ...

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS