ΟΛΠ: Στις 18/7/18 η Αποκοπή Μερίσματος στις 25/7/18 η Έναρξη Καταβολής του

ΟΛΠ: Στις 18/7/18 η Αποκοπή Μερίσματος στις 25/7/18 η Έναρξη Καταβολής του
Στις 25 Ιουλίου 2018 η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος από τον «ΟΛΠ»
Στις 25 Ιουλίου 2018 ορίστηκε η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος από τον «ΟΛΠ», με την ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος να ορίζεται στις 18 Ιουλίου 2018.
«Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2018:
- Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2017.
- Τρίτη 8 Μαΐου 2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
- Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
- Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018: Αποκοπή Μερίσματος
- Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018: Δικαιούχοι Μερίσματος
- Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018: Έναρξη καταβολής Μερίσματος
Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη, στις 15/6/2018 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS