ΤΑΙΠΕΔ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ - Έως 15 Μαρτίου 2018 οι προσφορές

ΤΑΙΠΕΔ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ - Έως 15 Μαρτίου 2018 οι προσφορές
Υποβολή προσφορών για το 5% του ΟΤΕ έως τις 15 Μαρτίου 2018
Στην έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, έως τις 15 Μαρτίου 2018.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 5% του ΟΤΕ

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS