Σε εξέλιξη η πρώτη εβδομάδα της χειμερινής διαβίωσης των Ευελπίδων

Σε εξέλιξη η πρώτη εβδομάδα της χειμερινής διαβίωσης των Ευελπίδων
Θα ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου.
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, διεξάγει από 29 Ιανουαρίου μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2018, χειμερινή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, με σκοπό την επίτευξη κυρίως της εξοικείωσης των Ευελπίδων στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην ύπαιθρο, στην επαύξηση της σωματικής και ψυχικής τους αντοχής, καθώς και να τους καταστήσει άριστους μαχητές και ηγήτορες μικρών κλιμακίων.
Ειδικότερα η Iη και η IIα τάξη εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική, τεχνικές μαχητή, πορείες, βολές φορητού οπλισμού, χειροβομβίδας και οπλοβομβίδας, εκπαίδευση σε ασύρματα μέσα επικοινωνίας και σε ασκήσεις επιπέδου ομάδας. Η IIα τάξη επιπλέον εκπαιδεύεται σε βολές πυροβόλων και στο ναρκοπόλεμο, στον αγώνα σε κατοικημένους τόπους και σε αγώνα μικρών κλιμακίων.
Η εκπαίδευση της IIIης τάξης ανάγει όλα τα παραπάνω αντικείμενα στο επίπεδο της διμοιρίας, με εμπλουτισμό της εκπαίδευσης σε αεροκίνητες και αμφίβιες επιχειρήσεις και εκπαίδευση στις βολές με όλμους.
Οι Ευέλπιδες της IVης τάξης συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευτές στις δράσεις των υπολοίπων τάξεων και επιπλέον εκπαιδεύονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων σε χιονοσκεπείς περιοχές.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS