Οι εισηγμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι στο ΧΑ και τα αποτελέσματα τους στο 6μηνο του 2017

Οι εισηγμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι στο ΧΑ και τα αποτελέσματα τους στο 6μηνο του 2017
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μια πονεμένη χρηματιστηριακή ιστορία
Οι εισηγμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι στο ΧΑ και τα αποτελέσματα τους στο 6μηνο του 2017

Αποτελέσματα 6Μ '17

Κύκλος Εργασιών

Λειτουργικά Κέρδη

Καθαρά κέρδη

Καθαρή Θέση

Καθαρός Δανεισμός

ΑΒΑΞ

323.504

24.480

3.858

125.449

498.865

ΑΕΓΕΚ

13.409

1.985

2.097

-24.411

255.825

ΑΘΗΝΑ

21.091

1.483

498

39.479

-4.291

ΒΙΟΤΕΡ

15

-599

-3.565

-57.726

126.630

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

604.628

159.100

35.582

423.941

449.319

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

3.308

148

-456

8.427

6.510

ΕΚΤΕΡ

3.015

-807

-679

20.200

-5.358

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

929.740

105.029

-10.906

669.944

989.468

INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

78.096

5.911

-1.998

54.687

42.991

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

6.279

-5.113

-8.337

269.871

28.914

Σύνολο

1.983.085

291.617

16.094

1.529.860

2.388.873

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS