ΟΛΠ: Κέρδη 11,3 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,1712 ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα

ΟΛΠ: Κέρδη 11,3 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,1712 ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα
ΟΛΠ: Κέρδη 11,3 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,1712 ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα
Το Δ.Σ. του ΟΛΠ ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 σύμφωνα με την οποία:
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. έναντι 103,5 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.
Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal κατά 7 εκατ. (53,1%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,4 εκατ. περίπου (8,4 %).
Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 21,2 εκατ. έναντι 11 εκατ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. της χρήσης 2016.
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016 ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.
Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,1 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. το 2016 και 2 εκατ. το 2015.
Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (αύξηση 92%).
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: “Η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά σημαδεύτηκε από πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία οφείλονται πρωτίστως στους εργαζόμενους της εταιρείας.
Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε.”     

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS