Η εισηγμένη με τα ισχυρά θεμελιώδη και άνοδο 400% στη διάρκεια της κρίσης - Οι λόγοι που την αγνοούν οι επενδυτές

Η εισηγμένη με τα ισχυρά θεμελιώδη και άνοδο 400% στη διάρκεια της κρίσης - Οι λόγοι που την αγνοούν οι επενδυτές
Με ελάχιστες κινήσεις, όπως αύξηση διασποράς, θα μπορούσε να βρεθεί στις κορυφαίες επιλογές των επενδυτών
Θα μπορούσε ίσως να συμμετέχει στους καλύτερους δείκτες και να περιλαμβάνεται στα κορυφαία χαρτοφυλάκια των επενδυτών του εξωτερικού και να μην είναι μία μεγάλη και κορυφαία σε θεμελιώδη εταιρεία του ΧΑ που απλά κάνει ελάχιστους όγκους συναλλαγών.
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, αποτελεί ένα από τα διαμάντια του ΧΑ, με αποτίμηση 800 εκατ. ευρώ και διαπραγμάτευση της μετοχής σε ιστορικά υψηλά, αλλά η περιορισμένη εμπορευσιμότητα την αποκλείει από τα μεγάλα χαρτοφυλάκια και ίσως της υστερεί μία καλύτερη ακόμα αποτίμηση στο ταμπλό.
Στα χρόνια της κρίσης η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 400% και η διοίκηση έχει μοιράσει δυνατά μερίσματα στους μετόχους ενώ «χρυσώνει» κάθε χρόνο και τους εργαζόμενους με τα bonus που μοιράζει.
Ο ισολογισμός της είναι από τους λίγους εξαιρετικούς που διαθέτει το ΧΑ, αλλά στο ταμπλό δεν έχει τη θέση που της αρμόζει αφού οι βασικοί μέτοχοι δεν έχουν βοηθήσει μέσω διάθεσης μετοχών την διασπορά της μετοχής.
Όταν πριν χρόνια είχε δημιουργηθεί η κατηγορία περιορισμένης διασποράς, με μία απλή μεταβίβαση μετοχών θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει την ένταξη αλλά ποτέ δεν αυξήθηκε η διασπορά.
Σήμερα, που η συγκεκριμένη κατηγορία έχει καταργηθεί η μετοχή έχει επιστρέψει στην κύρια αγορά του ΧΑ, αλλά αν και η αποτίμηση το επιτρέπει, λόγω διασποράς δεν μπορεί να ενταχθεί στους δείκτες που παρακολουθούν οι μεγάλοι επενδυτές.
Για τους μικρούς επενδυτές που δεν κοιτούν δείκτες, η αγορά λίγων τεμαχίων δεν αποτελεί πρόβλημα και μάλιστα όσοι το έκαναν στο παρελθόν είδαν μεγάλες υπεραξίες στα χαρτοφυλάκιά τους.
Μία απόφαση πάντως για split θα μπορούσε να την κάνει πιο ελκυστική στους μικροεπενδυτές.
Στα τέλη του 2011 ο τίτλος ήταν στα 60 ευρώ και σήμερα βρίσκεται στα 300 έχοντας γράψει νέο ιστορικό υψηλό στα 304 ευρώ.
Η λογιστική κατάσταση εξαμήνου δείχνει ύπαρξη ταμειακών διαθεσίμων ύψους 150,5 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε αμοιβαία εξωτερικού και money market certificates ύψους 168 εκατ. ευρώ, εταιρικά ομόλογα 10,5 εκατ. ευρώ και τραπεζικά ομόλογα 28,7 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως διαθέτει περισσότερα από 363 εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν να μοιραστούν στους μετόχους, μιας και δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός και οι ταμειακές ροές είναι υψηλές.
Άρα στην τιμή των 300 ευρώ αντιστοιχούν 131,7 ευρώ σε κάθε μετοχή.
Από το 2011 η εισηγμένη έχει μοιράσει 51,62 ευρώ  σε κάθε μετοχή με τη μορφή μερισμάτων.
Η κερδοφορία είναι υψηλή όλα αυτά τα χρόνια και αποδεικνύει ότι η εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση.
Στη χρήση 2016 είχε καθαρά κέρδη 62,4 εκατ. ευρώ, άρα με τη σημερινή αποτίμηση διαπραγματεύεται 12,8 φορές τα κέρδη του 2016.
Τα νούμερα για το 2017 ίσως είναι λίγο μειωμένα όπως φάνηκε στο εξάμηνο, αλλά και πάλι ο πολλαπλασιαστής δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί απαιτητικός.
Ωστόσο, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη η μετοχή έχει πραγματοποιήσει όγκο κάτω από 2.000 τεμάχια από την αρχή του έτους και δεν είναι λίγες οι συνεδριάσεις που δεν έχει κάνει πράξη.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο η Ιωάννα Καρέλια κατέχει το 31.96% του συνόλου των μετοχών, ο Ανδρέας Καρέλιας το 21,59%, ο Ευστάθιος Καρέλιας το 20,94%, η Ασημίνα Σπυροπούλου το 12,82% και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια το 7,15%.
Αυτό σημαίνει πως μένει μόλις 5,55% στο ευρύ επενδυτικό κοινό, βάσει των στοιχείων που τηρεί το ΧΑ.

Καρέλιας εξάμηνο 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Πωλήσεις 437 876,04 836,8 728,8 720,9 629,8 610
Καθαρά κέρδη 26,9 62,4 53,9 63,9 39,9 47,4 37,6
Μέρισμα   9,2 8,5 9,3 8,5 8,52 7,6
      τα ποσά πωλήσεων και κερδών είναι σε εκατ. ευρώ


Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com   
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS