Σύλλογος Εθνικής: Η ΕΤΕ δεν είναι μια γραμμή στο βιογραφικό μας αλλά ολόκληρη η ζωή μας

Σύλλογος Εθνικής: Η ΕΤΕ δεν είναι μια γραμμή στο βιογραφικό μας αλλά ολόκληρη η ζωή μας
Υπάρχει Αξιοπιστία στην Εθνική Τράπεζα;
Aν και εξ υπαρχής θεωρούσαμε το θέμα του επικουρικού βοηθήματος που αποδίδεται στο εξερχόμενο προσωπικό της Τράπεζας από τον Λογαριασμό επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ εσωτερική υπόθεση που αφορά την ΕΤΕ και τους εργαζόμενους, πρώην και νυν, η αρνητική στάση της σημερινής διοίκησης της τράπεζας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και οι ενέργειες εκ μέρους της να αναδείξει μέσω του τύπου τις απαράδεκτες θέσεις της, μας αναγκάζουν να δημοσιοποιήσουμε το θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Εθνικής.
Ο Σύλλογος, πληροφορεί επίσης:
O Λογαριασμός επικούρησης είναι έντοκος και τροφοδοτείται επί μηνιαίας βάσεως με εισφορές και συνεισφορές σε διψήφιο ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του κάθε υπαλλήλου.
Διέπεται από ένα καταστατικό που καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ το 1949 ενώ οι όποιες τροποποιήσεις (όπως αυτή της 22/11/95) ετέθησαν υπόψη και εγκρίθηκαν διαχρονικά από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
Στο ισχύον καταστατικό καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του και περιλαμβάνονται όλες τις πρόνοιες για την παρακολούθηση των πόρων, των τόκων και των αποδόσεων αλλά και της χορήγησης του επικουρικού βοηθήματος ώστε να μην τεθεί ποτέ θέμα βιωσιμότητας του Λογαριασμού.
Επί της ουσίας ο Λογαριασμός επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ λειτουργεί ως οιονεί συνταξιοδοτικό FUND του οποίου την Διαχείριση είχε πάντα επί της ουσίας η Διοίκηση της Τράπεζας χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους συνδικαιούχους του λογαριασμού.
Η άρνηση της Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε έναν λογαριασμό συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί μόνο αχαρακτήριστη και αντικοινωνική ενέργεια αλλά στρέφεται και εναντίον των καλώς εννοούμενων συναλλακτικών ηθών που επικρατούν Διεθνώς.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή Διοίκηση της ΕΤΕ θα πρέπει έστω και τώρα να κατανοήσει: Ότι η Τράπεζα σαν διαχειριστής και εγγυητής του λογαριασμού δεν είναι δυνατόν να προκαλεί αφ' ενός Κοινωνικό πρόβλημα σε 16.000 συνδικαιούχους του Λογαριασμού και στις οικογένειές τους αφ' ετέρου να σταθμίσει τις επιπτώσεις από την αρνητική εικόνα που προκαλείται διεθνώς στο ίδρυμα όταν η αξιοπιστία και η 177χρονη ιστορία του διασύρονται ήδη στα δικαστήρια και στα ΜΜΕ.
Η συνέχιση αυτής της εκκρεμότητας είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα κλονίσουν αν δεν έχει κλονισθεί ήδη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσομένων που αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν  ένα πιστωτικό ίδρυμα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS