ΟΛΠ: Στις 19/7/18 η Αποκοπή Μερίσματος στις 26/7/18 η Έναρξη Καταβολής του

ΟΛΠ: Στις 19/7/18 η Αποκοπή Μερίσματος στις 26/7/18 η Έναρξη Καταβολής του
Στις 25 Ιουλίου 2018 η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος από τον «ΟΛΠ»
Στις 26 Ιουλίου 2018 ορίστηκε η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος από τον «ΟΛΠ», με την ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος να ορίζεται στις 19 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του οργανισμού.
Αναλυτικότερα:
«Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2018:
- Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2017.
- Τρίτη 8 Μαΐου 2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
- Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
- Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018: Αποκοπή Μερίσματος
- Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018: Δικαιούχοι Μερίσματος
- Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018: Έναρξη καταβολής Μερίσματος
Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη, στις 15/6/2018 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS