Στις 15/2 ξεκινά η διαπραγμάτευση του επταετούς ομολόγου στο ελληνικό Χρηματιστήριο

Στις 15/2 ξεκινά η διαπραγμάτευση του επταετούς ομολόγου στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Στις 15/2 ξεκινά η διαπραγμάτευση του επταετούς ομολόγου στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση (14/2) της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN GR0118017657, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ.
Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS