Η Inform υποστηρίζει τεχνολογικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Eurolife ERB

Η Inform υποστηρίζει τεχνολογικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Eurolife ERB
Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά υψηλή κερδοφορία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις εποπτείας
Η Inform έχει αναλάβει για τη Eurolife ERB τη μετάβαση από την χρήση χαρτιού στην ψηφιακή εποχή.
Στο πλαίσιο της Διαδικασίας / Προγράμματος Ψηφιακής Μετατροπής Eurolife 2.0, η Eurolife ERB Group υλοποιεί εταιρικές σχέσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των λειτουργιών και υπηρεσιών του Ομίλου.
Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της Inform με την Eurolife ERB, σταδιακά η δημιουργία όλων των ασφαλιστικών εγγράφων, όπως οι ασφαλιστικές απαιτήσεις, οι κάρτες νοσηλείας, οι ειδοποιήσεις πληρωμών, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι δηλώσεις παραλαβής και οι φόρμες επικοινωνίας θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα σε δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν (για ηλεκτρονική προβολή, αποστολή ή εκτύπωση).
Η υπηρεσία CCM της Inform (Customer Communication Management) διαχειρίζεται ήδη σε πραγματικό χρόνο, όλα τα ηλεκτρονικά ερωτήματα που δημιουργούνται στη νέα "Πύλη συνεργατών της Eurolife", επιστρέφοντας ηλεκτρονικά έγγραφα σε διάφορες μορφές.
Ανάλογα με τη ζήτηση, η υπηρεσία δημιουργεί και ενσωματώνει ψηφιακές υπογραφές σε έγγραφα, δημιουργεί έγγραφα που περιλαμβάνουν στοχευμένες επικοινωνίες και δημιουργεί επίσης ειδικά 'e-Dynamic Documents' που περιέχουν διαδραστικές
πληροφορίες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας τόσο στο συνεργάτη όσο και στον πελάτη.
Η υπηρεσία αποθηκεύει και διαχειρίζεται όλα τα έγγραφα μέσω ειδικής αρχειοθέτησης.
Σταδιακά, η υπηρεσία CCM θα διαχειρίζεται όλα τα παραγόμενα έγγραφα, ανεξάρτητα από το τμήμα το οποίο προέρχεται το αίτημα.
Ο κ. Σωτήριος Ματσιούλας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurolife Operations & Eurolife Experience Center, δήλωσε:
"Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη νέα εμπειρία που παρέχεται σε εμάς, σε πελάτες και συνεργάτες, όπως η ηλεκτρονική δημιουργία ασφαλιστικών εγγράφων, σε ένα σύγχρονο
περιβάλλον υποδομής και σε μια νέα διαδραστική μορφή και περιεχόμενο.
Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της λύσης της Inform ακόμη περισσότερο, προς όφελος των πελατών".

Σχετικά με την Inform και την Austriacard
Η Inform ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα είναι ένας διεθνής όμιλος με κυρίαρχη παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο της Διαχείριση Πληροφοριών, με εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της διαχείρισης εκτυπώσεων, παραγωγής ασφαλιστικών έγγραφων και Outsourcing Επιχειρηματικών Διεργασιών, προσφέροντας υπηρεσίες εκτύπωσης και δημοσίευσης δηλώσεων, ηλεκτρονική παρουσίαση των δηλώσεων και διαχείριση εκτυπώσεων για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνίας, το δημόσιο τομέα και τις βιομηχανικές / εμπορικές επιχειρήσεις και απασχολεί περίπου 420 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου Austriacard που εδρεύει στην Αυστρία και είναι διεθνής όμιλος που δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα της διαχείρισης πληροφοριών με τη εταιρεία Inform και στην περιοχή της Ψηφιακής Ασφάλειας με την επωνυμία AUSTRIACARD, με δύο πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παραγωγή έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κ.λπ. στην Αυστρία και τη Ρουμανία, την υψηλότερη ασφάλεια δεδομένων, πιστοποιημένη από τους διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, MasterCard, Diners κλπ. Διαθέτει πέντε κέντρα εξατομίκευσης για τις έξυπνες κάρτες στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, με την υψηλότερη ασφάλεια δεδομένων και είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.
Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε έσοδα 122 εκατ. ευρώ και EBITDA 11,5 εκατ.

Σχετικά με την Eurolife ERB
Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB είναι μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των οι εταιρειών στην Ελλάδα και τη Ρουμανία σχεδιάζουν, διαθέτουν και προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου ανθρώπου.
Στην Ελλάδα, ο Όμιλος περιλαμβάνει την Eurolife ERB A.E. και Eurolife ERB A.E.G.A και το πρακτορείο ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Κατέχει ηγετική θέση στην τραπεζοασφαλιστική, ενώ συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών στην Ελλάδα.
Στη Ρουμανία οι δραστηριότητές της είναι μέσω της Eurolife ERB Asigurari de Viata, της Eurolife ERB Asigurari.
Γενικά
Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά υψηλή κερδοφορία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις εποπτείας, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους πελάτες της, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS