Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Προοδευτική

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Προοδευτική
Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.", από σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2018, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS