Περιμένοντας ένα νέο θερμό επεισόδιο (Από τον Άγγελο Συρίγο*)

Περιμένοντας ένα νέο θερμό επεισόδιο (Από τον Άγγελο Συρίγο*)
Η όλη ενέργεια ήταν προμελετημένη και σκόπιμη

Περιμένοντας ένα νέο θερμό επεισόδιο

ΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ*


Δ.Ν.

BREAKING NEWS