Η εικόνα για την ΤΙΤΑΝ βελτιώνεται αισθητά στην επόμενη χρήση

Η εικόνα για την ΤΙΤΑΝ βελτιώνεται αισθητά στην επόμενη χρήση
Γενική προσέγγιση των προοπτικών του ομίλου 
Η εικόνα για την ΤΙΤΑΝ βελτιώνεται αισθητά στην επόμενη χρήση

Η Αμερική πάει καλά και η διοίκηση αναμένει το χαμένο έδαφος να αναπληρωθεί από υψηλότερη τιμολόγηση και σταθερά υψηλή ζήτηση. Στην Ελλάδα η ζήτηση αναμένεται να βελτιωθεί μόνο όταν ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα υποδομής.

Προς το παρόν οι περισσότερες πωλήσεις κατευθύνονται σε εξαγωγές με μικρότερο περιθώριο κέρδους. Στα Βαλκάνια η εταιρία βλέπει καλύτερες συνθήκες στις αγορές και αναμένει καλύτερο αποτέλεσμα λόγω συνεργειών και επίτευξης οικονομιών κλίμακας. 

Στην Αίγυπτο οι προοπτικές λόγω υποτίμησης παραμένουν δύσκολες ωστόσο ο όμιλος θα έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του εργατικού κόστους και άλλων εξοικονομήσεων από του χρόνου. Στην Τουρκία τέλος η αύξηση του ανταγωνισμού έχει πιέσει τα λειτουργικά περιθώρια ενώ στην Βραζιλία η κατάσταση της οικονομίας δείχνει να σταθεροποιείται μετά την έξοδο της χώρας από την ύφεση.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: Σε ότι αφορά τις σχετικές αποτιμήσεις οι τσιμεντοβιομηχανίες διεθνώς έχουν μια εξαιρετική χρηματιστηριακή χρονιά. Η εικόνα για την ΤΙΤΑΝ βελτιώνεται αισθητά στην επόμενη χρήση καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την καθαρή κερδοφορία του ομίλου βρίσκονται κοντά στα 120 εκατ. ευρώ ενώ το 2019 προσεγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Όμως οι τρεις προηγούμενες χρονιές δεν επαλήθευσαν τις αρχικές εκτιμήσεις οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ φιλόδοξες σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Η Αίγυπτος δείχνει να αποτελεί το κλειδί των εξελίξεων καθώς αν η κατάσταση ομαλοποιηθεί τότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη συνεισφορά της κερδοφορίας που πιθανόν να πιάσει το στόχο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ: 
Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών η αγορά εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδυναμιών της ΤΙΤΑΝ ΑΕ έχει ενσωματωθεί, εξ ού και η πετυχημένη αναχρηματοδότηση των 250 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο.

Που βρίσκονται οι αποτιμήσεις των άλλων εισηγμένων τσιμεντοβιομηχανιών

Εταιρία Κεφαλαιοποίηση P/E 2017 P/E 2018 Ev/EBITA 2017 Ev/EBITA 2018
Titan 1.709 20,4 x 14,0 x 12,7 x 11,3 x
LafargeHolcim. 29.063 17,6 x 15,0 x 12,9 x 10,9 x
Heidelberg 17.211 15,2 x 12,3 x 12,2 x 10,5 x
BuzziUnicem. 4.482 17,7 x 15,0 x 12,8 x 10,6 x
Cementir Holding. 1.201 18,4 x 12,6 x    
Vicat-CimentsVicat 2.999 20,2 x 17,2 x 14,6 x 12,7 x
Μέσος Όρος   17,8 14,4 13,1 11,2
Μέσος όρος εκτός Τιταν   17,0 14,2    
DISCOUNT/PREMIUM                        14,33%     -2,97%      -3,22%          1,04%

http://www.bankingnews.gr

 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS