Πειραιώς: Στο 21% η υψηλότερη προσφορά για AMOEBA, 4 οι επενδυτές στην β΄ φάση

Πειραιώς: Στο 21% η υψηλότερη προσφορά για AMOEBA, 4 οι επενδυτές στην β΄ φάση
Τέσσερις επενδυτές αναμένεται να περάσουν στη β' φάση του διαγωνισμού πώλησης «κόκκινων» δανείων, ονομαστικής αξίας 1,6 δισ. - Bain και Davidson Kempner φέρεται να κατέθεσαν τις καλύτερες προσφορές.
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσει η UBS, ως σύμβουλος πώλησης, το πόσοι και ποιοι επενδυτές θα περάσουν στη β' φάση του διαγωνισμού για το project AMOEBA της Τράπεζας Πειραιώς και θα κληθούν, εν συνεχεία, να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.
Πρόκειται για την πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, που επιχειρείται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων funds, αλλά και της αγοράς, για την έκβαση της προσπάθειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μη δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν funds όπως η Center Bridge, Lone Star, Bain, Fortress, PIMCO, Davidson Kempner και Apollo.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υψηλότερη προσφορά, που έχει κατατεθεί, αποτιμά το προς πώληση χαρτοφυλάκιο στα επίπεδα των 330 -340 εκατ. ευρώ ( σ.σ περίπου στο 21% της ονομαστικής αξίας).
Αν, όμως, δεν συνυπολογιστούν οι όροι, που έχει θέσει ο επενδυτής, η αποτίμηση πέφτει στα 300 εκατ. ευρώ ( σ.σ περίπου στο 19% της ονομαστικής αξίας).
Παρ ότι, τόσο η Πειραιώς, όσο και η UBS τηρούν σιγήν ιχθύος, στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες, που φέρουν τις Bain και Davidson Kempner (DK) να έχουν καταθέσει τις δύο υψηλότερες προσφορές.
Η πλειονότητα όσων κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές αποτιμά το προς πώληση χαρτοφυλάκιο στα επίπεδα των 15% με 17% της ονομαστικής τους αξίας.
Με πιθανό, όμως, το σενάριο όλες σχεδόν οι προσφορές να συναρτούν το προσφερόμενο τίμημα με όρους η αξιολόγησή τους μπορεί να βγάλει εκπλήξεις.
Υπάρχουν, άλλωστε, σημεία, όπως η αποτίμηση του servicing line, που προσφέρει μαζί με το προς πώληση χαρτοφυλάκιο η Πειραιώς, που ενδέχεται να αποβούν καθοριστικά στα κριτήρια επιλογής.
Επομένως, δεν θα συνιστούσε έκπληξη, αν στον επόμενο γύρο περάσουν περισσότεροι από τρεις επενδυτές, που προέβλεπε το αρχικό πλάνο.
Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις επενδυτές.
Σε αυτή την περίπτωση θα συντηρηθεί υψηλός ανταγωνισμός και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που προβλέπεται να ξεκινήσει στις 10 με 15 Μαρτίου.
Με βάση το ενημερωτικό σημείωμα, που απεστάλη στους επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο  περιλαμβάνει 700 μη εξυπηρετούμενα δάνεια 120 επιχειρήσεων, ονομαστικής αξίας 1,6 δις ευρώ.
Η πλειοψηφία των παραπάνω δανείων έχει, ήδη, καταγγελθεί από την τράπεζα.
Τα προς πώληση δάνεια διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 1350 ακινήτων, η αξία των οποίων έχει εκτιμηθεί από την τράπεζα στα 476 εκατ. ευρώ.
Οι λοιπές εξασφαλίσεις, αξίας περίπου 160 εκατ. ευρώ δεν έχουν, σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, σημαντικό πρακτικό αντίκρισμα.
Οι μη δεσμευτικές προσφορές εστιάστηκαν, ως εκ τούτου, στην ανακτήσιμη αξία των ενεχυριασμένων ακινήτων.
Οι προσφορές υπολείπονται της αξίας στην οποία αποτιμά η Πειραιώς τα ακίνητα ( 476 εκατ.) για μια σειρά από λόγους οι κυριότεροι των οποίων είναι:
-τα πολλά βιομηχανοστάσια, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που πλησιάζουν στο 50% των εξασφαλίσεων,
- η χρονοβόρος διαδικασία μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και η διανομή μέρους του εκπλειστηριάσματος σε τυχόν προνομιούχους πιστωτές
- και τέλος η δυσκολία ορισμού δίκαιης τιμής λόγω απουσίας επαρκούς αριθμού προηγούμενων συναλλαγών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS