Τάσος Ιωσηφίδης (στέλεχος της ΕΥ): Δεν θα επιβιώσουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τάσος Ιωσηφίδης (στέλεχος της ΕΥ): Δεν θα επιβιώσουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τι θα φέρει η αναδιάρθρωση των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιβιώσουν πρέπει να ξεπεράσουν τη στασιμότητα και να επιλέξουν το μονοπάτι της μεγέθυνσης.
Το μήνυμα αυτό  στέλνει έρευνα της EY η οποία  παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του ΣΕΒ.
Ο κ.Τάσος Ιωσηφίδης στέλεχος της ΕΥ …κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ΜμΕ, ο οποίος σε ερώτηση του bankingnews πως επιβιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απάντησε δηκτικά στο ερώτημα λέγοντας: Είμαστε σίγουροι ότι επιβιώνουν;
Το στέλεχοςτης ΕΥ εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον των ΜμΕ βάζοντας ως δεδομένο ότι οι τράπεζες τώρα θα προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των “κόκκινων” δανείων καθώς τα επιτελεία των τραπεζών μέχρι σήμερα είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε συστημικές επιχειρήσεις όπως ήταν ο «Μαρινόπουλος» ο «Βερόπουλος», και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών.
Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση και τα προβλήματά τους θα ενταθούν τους επόμενους μήνες καθώς κάποιοι επιχειρηματίες πιθανόν να επιλέξουν το δρόμο της πτώχευσης παρά  να προχωρήσουν σε συμφωνία  συνεργασίας ή της εξαγοράς  τους.
Ο ίδιος εκτιμά ότι στο ενδεχόμενο να κλείσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις θα έχουν με αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση.  
Από την πλευρά του ΣΕΒ έθεσε ως στόχο τη δημιουργία 8.000 νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως το 2025.
Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του ΑΕΠ και των εξαγωγών (σωρευτικά) κατά 7,7 δισ. και 6 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Οι πολιτικές που προτείνει ο ΣΕΒ για την επίτευξη του στόχου εστιάζουν στην καινοτομία, τη διευκόλυνση των εξαγωγών, των συνεργασιών -συμπράξεων και συγχωνεύσεων, στην ανταγωνιστική χρηματοδότηση και στο ρυθμιστικό περιβάλλον (φορολογία, πτωχευτικό δίκαιο, κ.α.).  

Το προφίλ των ελληνικών ΜμΕ

Ο συνολικός αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φθάνει τις 677.000 επιχειρήσεις και απασχολούν σχεδόν 1,8 εκατ. εργαζόμενους.
Η προστιθέμενη αξία  ανέρχεται των ΜμΕ ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ.
Η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο φτάνει κατά μέσο όρο σε 20.100 ευρώ.
Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται 14.100 ευρώ, σε 28.400 ευρώ στις μικρές επιχειρήσεις και σε 39.000 ευρώ στις μεσαίες επιχειρήσεις.
Η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που καλύπτουν το 96,9% της δραστηριότητας και ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε 656.000.
Οι μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν το 2,7% του συνόλου και φθάνουν σε 18.500 επιχειρήσεις.
Οι μεσαίες συμμετέχουν μόλις στο 0,4% και αντιστοιχούν σε 2.400 επιχειρήσεις.
Στον τομέα της απασχόλησης οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν το 68,1% και 1,2 εκατ εργαζόμενους, οι μικρές το 19,1% ή 340.000 απασχολούμενους και μεσαίες το 12,8% ή 230.000 εργαζόμενους.
Αναφορικά με την προστιθέμενη αξία οι πολύ μικρέ επιχειρήσεις συμμετέχουν  με 17,2 δισ. ευρώ ή το 48%, οι μικρές με 9,7 δισ. ευρώ ή με 27% και οι μεσαίες με 8,9 δισ. ευρώ  ή 25%.

Τα «κόκκινα» δάνεια των ΜμΕ

Τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε 15,4 δισ ευρώ και αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου των «κόκκινων» δανείων.
Για τις μικρές επιχειρήσεις τα δάνεια φθάνουν τα 26,7 δισ. ευρώ καθώς αντιπροσωπεύουν το 26% και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε 16,4 δισ. ευρώ ή 16% του συνόλου των Μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankngnews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS