Κορκίδης (ΕΣΕΕ): Η ανάκαμψη περνάει μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Κορκίδης (ΕΣΕΕ): Η ανάκαμψη περνάει μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να εξέλθει από την κρίση, δήλωσε ο Βασίλης Κορκίδης
Την εκτίμηση ότι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει και να εξέλθει από την κρίση, εξέφρασε σήμερα (21/2/2018) ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Βασίλης Κορκίδης, ενώ ανέφερε τρόπους με τους οποίους η εγχώρια επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας.
«Η ανάκαμψη, επομένως και η έξοδος από την κρίση, περνούν μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», δήλωσε ο κ. Κορκίδης, σε τοποθέτησή του σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, προκειμένου η εγχώρια επιχειρηματικότητα να μετατραπεί σε έναν ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας, πρέπει να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα των εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος.
Μεταξύ άλλων, τα αιτήματα αυτά αναφέρονται, πρώτον, στην ανάγκη θέσπισης ενός απλοποιημένου και σταθερού φορολογικού συστήματος, με βασικό χαρακτηριστικό την υιοθέτηση χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών.
Όπως τόνισε ο κ. Κορκίδης, ειδική πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει για εκείνες τις επιχειρήσεις που καθόλη τη διάρκεια της ύφεσης επέδειξαν αξιοσημείωτη συνέπεια, όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (θεσμοθέτηση της εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης).
Δεύτερον, στην εφαρμογή μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διασφαλίζουν όρους ισότιμης μεταχείρισης, όπως: την εφαρμογή του επαγγελματικού/επιχειρηματικού λογαριασμού με παράλληλη ισχύ του αφορολόγητου ορίου και του «κτισίματός» του - μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων - και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Τρίτον, στην καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με εξορθολογισμό των χρεώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τον εναρμονισμό τους με τις προβλεπόμενες Κοινοτικές Οδηγίες.
Και τέλος, στη διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων έχουν ή τηρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
«Η υφιστάμενη χορήγηση δανείων δεν επαρκεί για την αναγκαία τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με συνέπεια η στροφή σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης όπως οι μικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, τα Venture capital και το Crowdfunding να συνιστά επιτακτική ανάγκη», υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης.
«Προφανώς και μία οικονομική δραστηριότητα κρίνεται από το πόσο προσοδοφόρα είναι, αλλά γύρω από μία επιχείρηση αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις και μια προστιθέμενη αξία που έχει μεταξύ άλλων και πολιτισμικές απολήξεις.
Θυμηθείτε πόσο ξένα έμοιαζαν τα κέντρα των πόλεων μετά τον ορυμαγδό των λουκέτων;
Το πόσο επιχειρηματίες και καταναλωτές αλληλεπιδρούσαν με βάση μια πολύ αρνητική οικονομική κατάσταση;
Το άσχημο κλίμα σε όλες τις συναλλαγές και το κυριότερο την απαισιοδοξία που εδραιωνόταν σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε νοικοκυριό.
Όλα αυτά είναι επιπτώσεις της κρίσης που υπερβαίνουν κάποιους δυσμενείς οικονομικούς δείκτες.
Και η ανάταξη της επιχειρηματικότητας είναι η απάντηση σε όλα αυτά», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS