Στις 26/2 η ετήσια ΓΣ της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 26/2 η ετήσια ΓΣ της Τράπεζας της Ελλάδος
Θα παρουσιαστεί η Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2017
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Κεντρικού Καταστήματος (2ος όροφος), θα διεξαχθεί η 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα παρουσιαστεί η Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2017.
Από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS