Που ξεφύτρωσαν ξαφνικά όλοι οι... ενημερωμένοι;

Που ξεφύτρωσαν ξαφνικά όλοι οι... ενημερωμένοι;

Θυμήθηκαν να σχολιάσουν την μετοχή και να μας προφυλάξουν από τα ρίσκα…

Θυμήθηκαν να σχολιάσουν την μετοχή και να μας προφυλάξουν από τα ρίσκα… Που ήταν τόσο καιρό κρυμμένοι; Και δώστου για τα ίδια κεφάλαια, για την δημόσια πρόταση στο 80% των ιδίων κ.λπ κ.λπ.

Κανείς όμως δεν ανέφερε αν… ρώτησαν την οικογένεια Κυριακού που κατέχει αμέσως το 41% και εμμέσως το 47% της εταιρείας αν θα πούλαγαν στα αστεία μεγέθη που αντιπροσωπεύει το 80% της καθαρής θέσης… ‘Ανθρωποι της αγοράς οι της οικογένειας, ξέρουν πως θα κινηθούν αλλά και την εμπορική δύναμη που θα αποκτήσει η πολύ νοικοκυρεμένη αυτή εταιρεία μόλις απελευθερωθεί το τοπίο στο κλάδο των ΙΧΘ/ΓΕΙΩΝ (άλλωστε επίκειται κάτι τέτοιο…)

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ κανείς δεν καταδέχτηκε να κοιτάξει τις τελικές γραμμές των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, με τις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ να ξεπερνούν τα 9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο(!!!) ενώ η κ/φση βρίσκεται τώρα στα 18 εκατ. ευρώ…

Καλές Ψαριές!

ΥΓ: Για του λόγου το αληθές…

1.01-30.06.2017

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 8.955.872,51 ΕΥΡΩ

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες  166.196,18 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: 9,1 εκατ. ευρώ…


Δ.Ν.

BREAKING NEWS