ΟΤΕ: Στις 28/6/18 η αποκοπή μερίσματος για τη χρήση του 2017, στις 4/7/18 η έναρξη καταβολής

ΟΤΕ: Στις 28/6/18 η αποκοπή μερίσματος για τη χρήση του 2017, στις 4/7/18 η έναρξη καταβολής
Στις 28 Ιουνίου 2018 ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος του ΟΤΕ για τη χρήση του 2017
Στις 28 Ιουνίου 2018 ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος του ΟΤΕ για τη χρήση του 2017, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2018.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου:
«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.1(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018, σύμφωνα με το οποίο:
1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 στην εταιρική ιστοσελίδα (https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.
2. Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017, θα γίνει την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι - Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ).
4. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2017 ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.
Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2017 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου.
5. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 (Record Date).
6. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018.
Επισημαίνεται ότι :
(i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος και
(ii) (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α.».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS