Εναλλακτικό σχέδιο των φορέων αιολικής ενέργειας για τη χρέωση προμηθευτή - Τι προβλέπει

Εναλλακτικό σχέδιο των φορέων αιολικής ενέργειας για τη χρέωση προμηθευτή - Τι προβλέπει
Με βάση την πρόταση της ΕΛΕΤΕΑΝ, ο υπολογισμός του οφέλους στους προμηθευτές από το μερίδιο των ΑΠΕ θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη ΡΑΕ, ώστε να προσδιορίζεται η ΠΧΕΦΕΛ ως μία σταθερή χρέωση που θα ισχύει μέχρι τον επόμενο υπολογισμό
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τον τελευταίο καιρό από τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των παραγωγών ΑΠΕ, ενόψει των αλλαγών που πρόκειται να δρομολογηθούν τον Μάρτιο σε σχέση με τη Χρέωση Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ).
Κι αυτό γιατί, με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους Θεσμούς στην προηγούμενη αξιολόγηση, ο επόμενος μήνας αποτελεί χρονικό ορόσημο, τόσο για την εφαρμογή της ελάττωσης της εν λόγω χρέωσης, όσο και την εκπόνηση ενός εναλλακτικού σχεδίου το οποίο θα την καταργεί από το τέλος του 2018, εισάγοντας νέες πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΑΠΕ – όπως για παράδειγμα τις εγγυήσεις προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά).
Όσον αφορά τη μείωση της χρέωσης, φορείς των ΑΠΕ εκφράζουν τον φόβο για τις συνέπειες που θα έχει στα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, και επομένως στις αποζημιώσεις των παραγωγών.
Έτσι, εκτιμούν πως η μείωση θα αυξήσει τις υπερημερίες σε σχέση με τα ισχύοντα επίπεδα, αποβαίνοντας κατά συνέπεια εις βάρος της τάσης μείωσής τους που έχει επιτευχθεί από την εποχή θέσπισης του τέλους.
Επομένως, όπως υποστηρίζουν, αυτό που είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί είναι πως, με την ελάττωση του τέλους, δεν θα ανακοπεί πλήρως (και πολύ περισσότερο δεν θα αντιστραφεί) η ισχύουσα τάση ελάττωσης των υπερημεριών.
Κάτι που σημαίνει πως, για το ύψος ελάττωσης του τέλους, θα πρέπει να αποτελέσει γνώμονα η διατήρηση της τάσης μείωσης του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, έστω και αν θα διαμορφωθεί σε μικρότερα επίπεδα.

Διατήρηση της χρέωσης σε νέα βάση

Την ίδια στιγμή, όλοι οι φορείς των ΑΠΕ δηλώνουν πως πρέπει να συνεχιστεί απαρέγκλιτα η εφαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτή, ακόμη και μετά την εισαγωγή νέων εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ, όχι μόνο γιατί αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, αλλά και επειδή το ολοένα αυξανόμενο μερίδιο των ΑΠΕ θα καταλήξει και πάλι να επιδοτεί τους προμηθευτές, σε βάρος των καταναλωτών και των παραγωγών από ανανεώσιμες πηγές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει επεξεργασθεί ένα αναλυτικό σχέδιο για τη «νέα Χρέωση Προμηθευτή» και τον τρόπο χρήσης της, παράλληλα με τις νέες πηγές εσόδων, στο επόμενο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΛΑΠΕ που θα συμφωνηθεί.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο, το τέλος θα πάψει να υπολογίζεται επιλύοντας την χονδρεμπορική αγορά με δύο διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή με την παρουσία των ΑΠΕ και χωρίς τη συνδρομή τους στην ηλεκτροπαραγωγή.
Αντίθετα, ο υπολογισμός του οφέλους στους προμηθευτές από το μερίδιο των ΑΠΕ θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά τρίμηνο) από τη ΡΑΕ, ώστε να προσδιορίζεται η ΠΧΕΦΕΛ (Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) ως μία σταθερή χρέωση, που θα ισχύει μέχρι τον επόμενο υπολογισμό από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, πέρα από τους περιοδικούς υπολογισμούς, ο διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού στο τέλος του χρόνου, θα συνυπολογίζει όλες τις πηγές εσόδων (όπως π.χ. και τα πράσινα πιστοποιητικά).
Έτσι, αν υπάρχει πλεόνασμα, θα εισηγείται στη ΡΑΕ την ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS