Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 4,139 εκατ. ευρώ με την Eurobank

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 4,139 εκατ. ευρώ με την Eurobank
Τη σύναψη σύμβασης κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 4,139 εκατ. ευρώ με την Eurobank, ανακοίνωσε η Κτήμα Λαζαρίδη
Τη σύναψη σύμβασης κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 4,139 εκατ. ευρώ με την Eurobank, ανακοίνωσε σήμερα (22/2/2018) η Κτήμα Λαζαρίδη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 21/02/2018 σύναψε με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και την «Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.» σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 4.139.000,00.
Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS