Η ΕΚΤ απορρίπτει (ακόμη) την αντικατάσταση 5,6 δισ. εντόκων γραμματίων με ομόλογα από τις ελληνικές τράπεζες

Η ΕΚΤ απορρίπτει (ακόμη) την αντικατάσταση 5,6 δισ. εντόκων γραμματίων με ομόλογα από τις ελληνικές τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν ως φυσιολογικές τράπεζες όχι υπό καθεστώς ακραίων περιορισμών.
Η πρόταση για αντικατάσταση 5,6 δισεκ. ευρώ εντόκων γραμματίων που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες με ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας…απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από την ΕΚΤ που ακόμη παραμένει πολύ επιφυλακτική με την ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και με την προοπτική να αυξήσουν οι ελληνικές τράπεζες την έκθεση τους σε μακροπρόθεσμο χρέος.
Η πρόταση που είχε υποβληθεί ήταν η εξής.
Να αντικατασταθούν τα έντοκα με ομόλογα χωρίς να αλλάξει η έκθεση των τραπεζών σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου.
Η πρόταση να αυξηθεί το ύψος των διακρατούμενων ομολόγων και εντόκων στο εμπορικό ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είχε απορριφθεί ούτως ή άλλως.
Η σκέψη ήταν τα έντοκα να μειωθούν και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα να αυξηθούν.
Εάν οι τράπεζες κατείχαν 10 δισεκ. ομόλογα και όχι 4 δισεκ. και τα είχαν με αποδόσεις στο 5,5% ακόμη και την τρέχουσα περίοδο θα κέρδιζαν τόσο από την αποτίμηση όσο και από το ετήσιο επιτόκιο.
Να σημειωθεί ότι το 2005 όπου οι ελληνικές τράπεζες είχαν έως και 48 δισεκ. κρατικού χρέους κατάφερναν να κερδίζουν σε ετήσια βάση τόκους από ομόλογα 1,6 δισεκ. ευρώ.
Η βασική αιτιολογία της ΕΚΤ για την συστηματική άρνηση είναι ότι οι συνθήκες στην ελληνική δευτερογενή αγορά ομολόγων είναι ασταθής και κατά δεύτερο δεν μπορεί τράπεζες που χρηματοδοτούνται από την ΕΚΤ και ΤτΕ μέσω ELA να διαθέτουν την ρευστότητα τους σε αγορές ομολόγων.
Ωστόσο εάν μηδενιστεί το ELA ενδέχεται η ΕΚΤ να επανεξετάσει τα δεδομένα στην σύνθεση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν ως φυσιολογικές τράπεζες όχι υπό καθεστώς ακραίων περιορισμών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS